نام کاربری
رمز ورود
میز خدمت الکترونیک (پنجره واحد)
برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای (شناسنامه خدمت)
برگزاری آزمون های مهارتی
صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد (شناسنامه خدمت)
مشاوره آموزشی و هدایت شغلی (شناسنامه خدمت)
تهیه استانداردهای آموزش مهارت (شناسنامه خدمت)
برگزاری مسابقات ملی مهارت (شناسنامه خدمت)
  • ورود به سامانه
  • .
خروج