میز خدمت الکترونیک (پنجره واحد)
برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای (شناسنامه خدمت)
برگزاری آزمون های مهارتی
صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد (شناسنامه خدمت)

صدور ابلاغ مربیگری

مشاوره آموزشی و هدایت شغلی (شناسنامه خدمت)
تهیه استانداردهای آموزش مهارت (شناسنامه خدمت)
برگزاری مسابقات ملی مهارت (شناسنامه خدمت)
  • .
خروج