نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/3/3

Untitled Document

دفتر توسعه فناوری های آموزشی
دفتر مدیریت

رديف

نام نام خانوادگي

تحصیلات

سمت

1

آرش

بهرامي

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اجتماعی - اقتصادی

مدیر

2

حسين

محرمي حفظ آبادي

دانشجوی کاردانی

مسئول دفتر

3

نسرين

كافي امامي

دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم بهره وری

کارشناس ارشد فرابری داده

4

مريم السادات

كشفي

کارشناسی نرم افزار

کارشناس فناوری اطلاعات

5

سيده خديجه

مصطفوي

دیپلم

تایپ و صفحه آرا

گروه توسعه و پشتیبانی سیستم ها


رديف

نام نام خانوادگي

تحصیلات

سمت

1

ميثم

كاظمي پور

دانشجوی کارشناسی ارشد
نرم افزار

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

2

امير

پسران

دانشجوی کارشناسی ارشد
مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

3

زهره

زرین وفا

کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

4

مهدي

شيري

دانشجوی کارشناسی ارشد
نرم افزار

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

5

الهام

قرباني

دانشجوی کارشناسی نرم افزار

کارشناس برنامه نویس

گروه پشتیبانی شبکه و اتوماسیون اداری و مالی


رديف

نام نام خانوادگي

تحصیلات

سمت

1

غلامرضا

خليق

کارشناسی ارشد مکاترونیک

مدیر گروه پشتیبانی شبکه و اتوماسیون اداری و مالی

2

حميدرضا

بوالحسني

دانشجوی کارشناسی مدیریت

مسئول دفتر

3

اميرحسين

عصاركاشاني

کارشناسی کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

4

هلاله

سيدميرنسب

کارشناسی کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

5

پريوش

اشرفي

فوق دیپلم گرافیک کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

6

محمدجواد

عباسي

دیپلم

کارشناس فناوری اطلاعات

7

امير

دفاعي

دیپلم کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

8

محمدرضا

اسدي

کارشناسی کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

9

ودود

حسن زاده

فوق دیپلم مدیریت

کارشناس فناوری اطلاعات

10

افسانه

كارگري

کارشناسی کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

11

ميترا

خاكباز

کارشناس کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

گروه آموزش الکترونیکی


رديف

نام نام خانوادگي

تحصیلات

سمت

1

سيد علي

موسوي

کارشناسی ارشد فناور اطلاعات

مدیر گروه آموزش الکترونیکی

2

خديجه

صمدي

فوق دیپلم کسب و کار

مسئول دفتر

3

ابوالقاسم

ايزدپناه پاكدل

PHD علوم ارتباطات

کارشناس فناوری اطلاعات

4

ليلا

صوفي

فوق دیپلم نرم افزار

کارشناس فناوری اطلاعات

5

زهره

زرين وفا

فوق لیسانس فناوری اطلاعات

کارشناس فناوری اطلاعات

6

پريا

بگلري

کارشناس نرم افزار

کارشناس فناوری اطلاعات

7

زهرا

روستاپور

کارشناس مترجم انگلیسی

کارشناس فناوری اطلاعات

 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(021)66583657
موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی 1263-64-65
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583510
بهسازی و نظارت: (021)66583524
دفتر راهبری اجرای آموزش (کلیه دوره های دولتی): (021)66941250 - داخلی 1492