نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
Untitled Document

دفتر توسعه فناوری های آموزشی
دفتر مدیریت

رديف

نام نام خانوادگي

تحصیلات

سمت

1

آرش

بهرامي

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اجتماعی - اقتصادی

مدیر کل

2

حسين

محرمي حفظ آبادي

دانشجوی کاردانی

مسئول دفتر

3

خدیجه

صمدی

کارشناسی

مسئول دفتر

4

نسرين

كافي امامي

کارشناسی ارشد سیستم بهره وری

کارشناس ارشد فرابری داده

5

بهناز

براتی

کارشناس فناوری اطلاعات

6

مريم السادات

كشفي

کارشناسی نرم افزار

کارشناس فناوری اطلاعات

7

سيده خديجه

مصطفوي

دیپلم

تایپ و صفحه آرا

گروه توسعه و پشتیبانی سیستم ها


رديف

نام نام خانوادگي

تحصیلات

سمت

1

ميثم

كاظمي پور

کارشناسی ارشد
نرم افزار

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

2

امير

پسران

دانشجوی کارشناسی ارشد
مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

3

مهدي

شيري

کارشناسی ارشد
نرم افزار

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

4

الهام

قرباني

کارشناسی نرم افزار

کارشناس برنامه نویس

گروه پشتیبانی شبکه و اتوماسیون اداری و مالی


رديف

نام نام خانوادگي

تحصیلات

سمت

1

غلامرضا

خليق

کارشناسی ارشد مکاترونیک

مدیر گروه پشتیبانی شبکه و اتوماسیون اداری و مالی

2

حميدرضا

بوالحسني

دانشجوی کارشناسی مدیریت

مسئول دفتر

3

هلاله

سيدميرنسب

کارشناسی کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

4

پريوش

اشرفي

فوق دیپلم گرافیک کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

5

امير

دفاعي

دیپلم کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

6

محمدرضا

اسدي

کارشناسی کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

7

ودود

حسن زاده

فوق دیپلم مدیریت

کارشناس فناوری اطلاعات

8

افسانه

كارگري

کارشناسی کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

9

ميترا

خاكباز

کارشناس کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

گروه آموزش الکترونیکی


رديف

نام نام خانوادگي

تحصیلات

سمت

1

سيد علي

موسوي

کارشناسی ارشد فناور اطلاعات

مدیر گروه آموزش الکترونیکی

2

ابوالقاسم

ايزدپناه پاكدل

PHD علوم ارتباطات

کارشناس فناوری اطلاعات

3

ليلا

صوفي

فوق دیپلم نرم افزار

کارشناس فناوری اطلاعات

4

پريا

بگلري

کارشناس نرم افزار

کارشناس فناوری اطلاعات

5

زهرا

روستاپور

کارشناس مترجم انگلیسی

کارشناس فناوری اطلاعات

6

الهام

تاجفر

کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناس فناوری اطلاعات