نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
Untitled Document

به سامانه پاسخگویی الکترونیکی خوش آمدید


جهت ارسال درخواست رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری اعم از مشکلات رایانه ، چاپگر و سایر تجهیزات جانبی دپارتمان "سخت افزار و نرم افزار"

جهت اعلام مشکلات اتصال به شبکه داخلی، اینترنت و اینترانت دپارتمان "شبکه و اینترنت"

جهت ثبت پرسش های فنی مربوط به اتوماسیون و سامانه های اداری، مالی و پشتیبانی دپارتمان "اتوماسیون اداری"