نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/2
طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی
مقدمه:
در راستای اجرای بند 2 سیاست های کلی اشتغال و بند 5 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل اجرایی ”طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی“ (مامکو) در تاریخ 1395/11/5 توسط شورای عالی اشتغال به تصویب رسید و توسط مقام عالی وزارت به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی اجرای طرح ابلاغ شد.

اهداف طرح:
1.	آشنایی با محیط کسب و کار و ایجاد خود باوری در مهارت آموز
2.	حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی
3.	کمک به بنگاه های اقتصادی به منظور شناسایی و جذب نیروی کار توانمند
4.	کاهش هزینه های جذب و بکارگیری نیروهای فاقد مهارت
5.	استفاده از ظرفیت و توان آموزشی بنگاه های اقتصادی

شرایط مهارت آموز:
1.	حداقل سن 15 سال.
2.	تابعیت ایرانی.
3.	از توانایی لازم جهت آموزش مهارت مربوطه برخوردار باشد.
4.	از کارکنان فعلی کارگاه نباشد.
5.	توسط مرکز مشاوره سازمان و تطابق او با مهارت مورد نظر تاییدیه های های لازمه را اخذ نموده باشد.
6.	مهارت آموز موظف به رعایت مفاد قرارداد آموزشی تا پایان دوره می باشد.
7.	بر اساس برنامه تنظیمی استادکار، لازم است مهارت آموز در محل یادگیری حاضر شود.
8.	رعایت کلیه مقررات انضباطی، ایمنی و آموزشی در محل یادگیری.
9.	شرکت در آزمون های تئوری و عملی پایان دوره.
10.	رعایت شئونات اخلاقی و اجتماعی.
11.	امانت داری و تلاش حداکثری برای حفظ جان، مال و تجهیزات در محیط کار.

شرایط واحد پذیرنده :
1.	دارای پروانه کسب باشد.
2.	دارای مجوز فعالیت آموزشی با عنوان "مجوز فعالیت طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی رشته... " از اداره کل استان باشد.
3.	تجهیزات ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار در محیط کار واقعی مطابق با استاندارد آموزشی نصب شود.
4.	لازم است تجهیزات موجود در مرکز آموزش بر اساس استاندارد آموزشی مهارت مربوطه موجود باشد. در این خصوص تعداد تجهیزات موجود با تعداد مهارت آموز جذب شده در محیط کار، بایستی تناسب داشته باشد.
5.	سرفصل های آموزشی باید در محل آموزش نصب گردد.
6.	در صورت عدم تعامل مناسب واحد مشمول طرح با اداره کل استان، شامل عدم جذب مهارت آموز و تخطی از فرایند و مشخصات برگزاری دوره آموزشی با تشخیص اداره کل استان مجوز واحد باطل می گردد.

شرایط استادکار:
1.	لازم است استادکار دارای 5 سال سابقه و در صورت داشتن گواهینامه مهارتی مرتبط دارای 3 سال سابقه فعالیت باشد.
2.	لازم است استادکار دوره آموزشی "فنون و روش تدریس" را در مراکز مورد تایید سازمان طی نماید( در صورت لزوم).
3.	استادکار باید امر آموزش را بر اساس مفاد استاندارد آموزشی مهارت مربوطه انجام دهد.
4.	استادکار بایستی جهت آموزش مهارت طرح درس و برنامه آموزشی را داشته باشد.
5.	استادکار باید پس از طی دوره، مهارت آموز را به اداره کل استان جهت اخذ آزمون تئوری و عملی معرفی نماید.
6.	لازم است استادکار اسناد، مدارک و فرم های ارائه شده از سوی اداره کل استان را تکمیل و سپس عودت نماید.
7.	استادکار باید با اداره کل همکاری و تعامل داشته باشد.
8.	آموزش باید توسط شخص استادکار انجام شود.
9.	رعایت شئونات اخلاقی و اجتماعی در محیط کار لحاظ شود.
10.	امانت داری و تلاش حداکثری برای حفظ جان، مال و تجهیزات در نظر گرفته شود.
11.	عدم استفاده از مهارت آموز در امور غیر از آموزش مهارت در محل یادگیری. مانند: ضمانت، شراکت، انجام کارهای متفرقه و ... .
12.	ارائه اطلاعات لازم به ولی مهارت آموز در خصوص محل یادگیری، حرفه آموزشی، مدت زمان آموزش و ... .
13.	در صورت عدم توافق دو طرف و توقف دوره آموزشی، استادکار لازم است ظرف 15 روز موضوع را به اداره کل اعلام نماید.

محتوای آموزش:
1.	آموزش در ساعات معمول انجام فعالیت انجام شود.
2.	آموزش باید بر اساس استاندارد آموزشی و رعایت پیش نیازهای مهارتی لازمه انجام شود.
3.	برای مهارت های فاقد استاندارد بایستی استاندارد مربوطه با همکاری بنگاه اقتصادی تهیه شود.
4.	پیش نیاز هر مهارت در آموزش آن مهارت در نظر گرفته شود.
5.	تعداد مهارت آموزان در هر بنگاه اقتصادی حداکثر 3 نفر می باشد.