نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/2/3

فرم پیش ثبت نام مهارت آموز

طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی
مقدمه:
در راستای اجرای بند 2 سیاست های کلی اشتغال و بند 5 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل اجرایی ”طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی“ (مامکو) در تاریخ 1395/11/5 توسط شورای عالی اشتغال به تصویب رسید و توسط مقام عالی وزارت به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی اجرای طرح ابلاغ شد.

اهداف طرح:
1.	آشنایی با محیط کسب و کار و ایجاد خود باوری در مهارت آموز
2.	حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی
3.	کمک به بنگاه های اقتصادی به منظور شناسایی و جذب نیروی کار توانمند
4.	کاهش هزینه های جذب و بکارگیری نیروهای فاقد مهارت
5.	استفاده از ظرفیت و توان آموزشی بنگاه های اقتصادی

شرایط مهارت آموز:
1.	حداقل سن 15 سال.
2.	تابعیت ایرانی.
3.	از توانایی لازم جهت آموزش مهارت مربوطه برخوردار باشد.
4.	از کارکنان فعلی کارگاه نباشد.
5.	توسط مرکز مشاوره سازمان و تطابق او با مهارت مورد نظر تاییدیه های های لازمه را اخذ نموده باشد.
6.	مهارت آموز موظف به رعایت مفاد قرارداد آموزشی تا پایان دوره می باشد.
7.	بر اساس برنامه تنظیمی استادکار، لازم است مهارت آموز در محل یادگیری حاضر شود.
8.	رعایت کلیه مقررات انضباطی، ایمنی و آموزشی در محل یادگیری.
9.	شرکت در آزمون های تئوری و عملی پایان دوره.
10.	رعایت شئونات اخلاقی و اجتماعی.
11.	امانت داری و تلاش حداکثری برای حفظ جان، مال و تجهیزات در محیط کار.
محتوای آموزش:
1.	آموزش در ساعات معمول انجام فعالیت انجام شود.
2.	آموزش باید بر اساس استاندارد آموزشی و رعایت پیش نیازهای مهارتی لازمه انجام شود.
3.	برای مهارت های فاقد استاندارد بایستی استاندارد مربوطه با همکاری بنگاه اقتصادی تهیه شود.
4.	پیش نیاز هر مهارت در آموزش آن مهارت در نظر گرفته شود.
5.	تعداد مهارت آموزان در هر بنگاه اقتصادی حداکثر 3 نفر می باشد.