سامانه طرح های پیشنهادی به شورای تحول سازمان

جهت ارسال طرح یا پیشنهاد ابتدا با کاربری خود وارد شوید. در صورتی که نام کاربری ندارید از طریق لینک مربوطه افدام نمایید

دریافت فایل پروپوزال طرح یا پیشنهاد

ایجاد نام کاربری