لطفا قبل از ارسال درخواست پشتیبانی پرسش مورد نظر خود را در سامانه پرسش و پاسخ با کلیک بر روی همین لینک مطالعه فرمایید

چنانچه پرسش خود را در سامانه پرسش و پاسخ در لینک فوق نیافتید برای ثبت سوال، بخش مربوطه را به درستی انتخاب فرمایید

هر گونه سوال درباره تایید و رد و ویرایش دوره های ثاب شهری، سیار شهری، زندان، پادگان، درج و ویرایش و حذف مرکز، اطلاعات پادگان ها، ویرایش اطلاعات مربیان مراکز دولتی و تایید و رد آنها، اطلاعات دانشگاه های محل تحصیل دفتر بهسازی و نظارت را انتخاب و سوال خود را در فرم مربوطه درج نمایید.

هر گونه سوال درباره تایید و رد و ویرایش دوره های روستایی، عشایری، استاد شاگردی، اطلاعات روستا، ویرایش کارگاه های روستایی، طرح قطب بندی کشاورزی دفتر آموزش روستایی را انتخاب و سوال خود را در فرم مربوطه درج نمایید.

هر گونه سوال درباره تایید و رد و ویرایش دوره های جواردانشگاهی، استانداردهای مهارت های پیشرفته، دفتر امور مهارت های پیشرفته را انتخاب و سوال خود را در فرم مربوطه درج نمایید.

هر گونه سوال درباره تایید و رد و ویرایش دوره های آموزش در صنایع، دوره های آموزشی بدون هزینه، دفتر آموزش در صنایع را انتخاب و سوال خود را در فرم مربوطه درج نمایید.

هر گونه سوال درباره تایید و رد و ویرایش دوره های آزاد، ثبت کاراموز در دوره های آزاد، تایید و رد و درج اماکن آموزشگاه های آزاد، حذف و اضافه کردن استاندارد به آموزشگاه آزاد، تایید و رد و ویرایش اطلاعات مربیان آموزشگاه آزاد، دفتر موسسات کاراموزی آزاد را انتخاب و سوال خود را در فرم مربوطه درج نمایید.

هرگونه سوال درباره نمرات کتبی و عملی آزمون، تاریخ آزمون عملی، آزمونهای ادواری، هماهنگ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه، صدور گواهینامه، استعلام از گواهینامه و صلاحیت حرفه ای، دفتر ارزشیابی مهارت را انتخاب و سوال خود را در فرم مربوطه درج نمایید.

هر گونه سوال در مورد کارت های اعتباری 2000 تومانی، 10000 تومانی و 15000 تومانی و یا موردی غیر از موارد فوق دارید دپارتمان کارتهای اعتباری را انتخاب و سوال خود را در فرم مربوطه درج نمایید.مطالب فوق را مطالعه کردم. ورود به فرم پشتیبانی پورتال ◄