نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/5/28

متقاضیان گرامی زمان ثبت نام جهت متقاضیان امریه سرباز مربی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به اتمام رسید.
به اطلاع می رساند کارت ورود به جلسه آزمون 2 روز قبل از آزمون از طریق سامانه مشمولین سربازی به آدرس www.portaltvto.com قابل دریافت می باشد.

سامانه مشمولین سربازی


آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند


 • گزینش
 • دوره پداگوژی
 • مدت خدمت
 • پوشش
 • حقوق و مزایا
 • دفترچه بیمه
 • ساعت کاری
 • مرخصی استحقاقی
 • مرخصی استعلاجی
 • انتقالی
 • کسری خدمت
 • صدور گواهی • راه ارتباطی با واحد مشمولین وظیفه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمان ثبت نام
  sarbazmoorabi@irantvto.ir