نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/24

متقاضیان گرامی
به اطلاع می رساند سامانه جهت ثبت نام امریه به منظور اعزام در تاریخ 97/10/01 از مورخ 97/07/20 لغایت 97/07/28 فعال می شود.
تاریخ آزمون روز یکشنبه مورخ 97/08/06 می باشد. ضمناً این سازمان جهت اعزام در تاریخ 97/12/01 جذب نیرو در قالب سرباز امریه ندارد.

سامانه مشمولین سربازی


آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند


 • گزینش
 • دوره پداگوژی
 • مدت خدمت
 • پوشش
 • حقوق و مزایا
 • دفترچه بیمه
 • ساعت کاری
 • مرخصی استحقاقی
 • مرخصی استعلاجی
 • انتقالی
 • کسری خدمت
 • صدور گواهی • راه ارتباطی با واحد مشمولین وظیفه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمان ثبت نام
  sarbazmoorabi@irantvto.ir