نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- کلیه کارکنان وظیفه در بدو ورود مصاحبه عقیدتی – مذهبی می شوند، لذا ضمن مطالعه رساله احکام شرعی مربوط به مرجع محترم تقلید خود و از جمله کتابهای :
1- احکام پسران نوشته ی سید مهدی آیت اللهی - نشر جهان آرا
2- پرتوی از اسرار نماز نوشته ی محسن قرائتی - نشر موسسه فرهنگی و انتشاری ستاد اقامه نماز
3- رساله نوین جلد یک "آداب و احکام عبادت و خودسازی" - گردآورنده حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی آمادگی لازم را در زمان دعوت به مصاحبه داشته باشند.
- چنانچه کارکنان وظیفه به هر دلیل و در هر زمان از سوی هسته گزینش مراتب عدم موافقت با اشتغال بکار بعنوان سرباز مربی به واحد مشمولین وظیفه اعلام شود، در خصوص لغو امریه کارکنان وظیفه و عودت به پادگان اقدام می شود.
• نکته : پس از لغو امریه و اعزام به پادگان مدت همکاری کارکنان وظیفه با سازمان از مدت زمان خدمت قانونی کسر می شود.