نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- صدور گواهی اشتغال برای کارکنان وظیفه با درخواست کتبی و معرفی نامه اداره کل مربوطه و از طریق مکاتبه واحد مشمولین اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی ستاد سازمان با نیروی آموزش دهنده انجام می پذیرد و صدور گواهی اشتغال از سوی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها ممنوع می باشد.