نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/24

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- مدت خدمت کارکنان وظیفه امریه دار 24 ماه و مدت خدمت وظیفه عادی 21 ماه می باشد.