نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/5/28

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- براساس درجه مصوب که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می گردد، پس از تکمیل دوره پداگوژی در مرکز تربیت مربی با یک درجه بالاتر قابل پرداخت می باشد.
- حقوق و مزایای کارکنان وظیفه در دوران آموزشی بعهده نیروی آموزش دهنده ( در پادگان ) می باشد.
تذکر : پرداخت هرگونه مبلغی در قالب پاداش و ... و همچنین انعقاد قرارداد پیمانکاری با کارکنان وظیفه ممنوع می باشد.