نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/24

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- مرخصی استعلاجی در طول خدمت یک ماه بوده و مازاد آن خلاء خدمتی می باشد و به ازای هر روز مرخصی استعلاجی مازاد یک روز اضافه خدمت منظور می گردد.