نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

متقاضیان امریه جذب سرباز مربی
با توجه به اتمام جذب و پذیرش اعزامیان 01 / 06 / 1398 در صورت تخصیص سهمیه جدید از سوی ستاد کل نیروهای مسلح برای اعزام در تاریخ 01 / 10 / 1398 و یا 01 / 12 / 1398 از همین سامانه اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

سامانه مشمولین سربازی


آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند


 • گزینش
 • دوره پداگوژی
 • مدت خدمت
 • پوشش
 • حقوق و مزایا
 • دفترچه بیمه
 • ساعت کاری
 • مرخصی استحقاقی
 • مرخصی استعلاجی
 • انتقالی
 • کسری خدمت
 • صدور گواهی
 • تعهد • راه ارتباطی با واحد مشمولین وظیفه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمان ثبت نام
  sarbazmoorabi@gmail.com
  sarbazmoorabi@irantvto.ir