نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/1/30

متقاضیان گرامی امریه سرباز مربی
سامانه سرباز مربی برای ثبت نام به منظور اعزام در تاریخ 01 / 06 / 1398 در حال آماده سازی و بازگذاری اطلاعات می باشد.
شروع ثبت نام و زمان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام می گردد. ضمنا این سازمان در تاریخ های 01 / 02 / 1398 و 01 / 04 / 1395 اعزام سرباز مربی ندارد.

سامانه مشمولین سربازی


آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند


 • گزینش
 • دوره پداگوژی
 • مدت خدمت
 • پوشش
 • حقوق و مزایا
 • دفترچه بیمه
 • ساعت کاری
 • مرخصی استحقاقی
 • مرخصی استعلاجی
 • انتقالی
 • کسری خدمت
 • صدور گواهی
 • تعهد • راه ارتباطی با واحد مشمولین وظیفه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمان ثبت نام
  sarbazmoorabi@irantvto.ir