نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/3/7
.

متقاضیان گرامی
سامانه برای متقاضیان امریه جهت اعزام در تاریخ 97/06/01 از تاریخ 97/02/30 لغایت 97/03/13 فعال می باشد.

سامانه مشمولین سربازی


آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند


 • گزینش
 • دوره پداگوژی
 • مدت خدمت
 • پوشش
 • حقوق و مزایا
 • دفترچه بیمه
 • ساعت کاری
 • مرخصی استحقاقی
 • مرخصی استعلاجی
 • انتقالی
 • کسری خدمت
 • صدور گواهی


 • راه ارتباطی با واحد مشمولین وظیفه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمان ثبت نام
  sarbazmoorabi@irantvto.ir