نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

متقاضیان گرامی زمان دریافت کارت آزمون سرباز مربی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ، هشتم و نهم آبان ماه و زمان برگزاری آزمون روز شنبه مورخ 11 / 08 / 1398 ساعت 12:30 می باشد.

سامانه مشمولین سربازی


آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند


 • گزینش
 • دوره پداگوژی
 • مدت خدمت
 • پوشش
 • حقوق و مزایا
 • دفترچه بیمه
 • ساعت کاری
 • مرخصی استحقاقی
 • مرخصی استعلاجی
 • انتقالی
 • کسری خدمت
 • صدور گواهی
 • تعهد • راه ارتباطی با واحد مشمولین وظیفه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمان ثبت نام
  sarbazmoorabi@gmail.com
  sarbazmoorabi@irantvto.ir