نام کاربری
رمز عبور
1393/8/30

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1البرزمرکز شماره هفت نظرآباد (دومنظوره)مرکز شماره هفت نظرآب10123771393090813940312جوشکارسازه های فولاد1393/12/1512مرددولتی
2البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (10124041393080713930820سیستم سوخت رسانی انژ1393/09/2112مرددولتی
3البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (10124701393082113930902سیستم سوخت رسانی انژ1393/09/2112مرددولتی
4البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (10124971393090313930913سیستم سوخت رسانی انژ1393/09/2112مرددولتی
5البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (10125631393091513930926سیستم سوخت رسانی انژ1393/11/1012مرددولتی
6البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (10126081393092913931011سیستم سوخت رسانی انژ1393/11/1012مرددولتی
7البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (10127611393082413931212تراشکار CNC درجه 2 (1393/12/1512مرددولتی
8البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (10130581393081713931025فرز کار CNC درجه 2 (1393/11/1012مرددولتی
9البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (10131391393092413931121تعمیرکار پکیج شوفاژ 1393/11/1025مرددولتی
10البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (10132801393091613931104جوشکارمخازن فولادی ب1393/11/1020مرددولتی
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128