نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/7/30

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


           #نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
           1البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)کارگاه فرز80191390101513910420فرزکار درجه 2 *1392/11/1015مردکارگاه فرز
           2البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)کارگاه فرز80281390042013900730فرزکار درجه 2 *1392/11/2515مردکارگاه فرز
           3البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)کارگاه فرز80401390011513900930فرزکار درجه 2 *1392/11/2515مردکارگاه فرز
           4البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)کارگاه فرز80441390080113901203فرزکار درجه 2 *1392/09/2812مردکارگاه فرز
           5البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)کارگاه تبرید وتهویه81171390030213900627تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری (کار و دانش)1392/11/2530مردکارگاه تبرید وتهویه
           6البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)کارگاه تبرید وتهویه81201390071413900930تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری (کار و دانش)1392/09/2824مردکارگاه تبرید وتهویه
           7البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)کارگاه تبرید وتهویه81281390030213920630تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری (کار و دانش)1392/11/2515مردکارگاه تبرید وتهویه
           8البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)کارگاه تبرید وتهویه81311390030213900821تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2 *1392/09/2830مردکارگاه تبرید وتهویه
           9البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)کارگاه تبرید وتهویه81371390082213901228تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2 *30مردکارگاه تبرید وتهویه
           10البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)کارگاه ماشین آلات راه سازی81521390021513900805مکانیک ماشین الات سنگین راه سازی (عملیات خاکی) *1392/11/2515مردکارگاه ماشین آلات راه سازی
                       حق نشر
           تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
           طراحی و تولید:
           دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

           توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
           Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

           تماس باما
           ایمیل: support@portaltvto.com

           موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی ۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵
           پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
           نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524