نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/1/31

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)فرز80191390101513910420فرزکار درجه 2 *1392/11/1015مردفرز
2البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)فرز80281390042013900730فرزکار درجه 2 *1392/11/2515مردفرز
3البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)فرز80401390011513900930فرزکار درجه 2 *1392/11/2515مردفرز
4البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)فرز80441390080113901203فرزکار درجه 2 *1392/09/2812مردفرز
5البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)تبرید وتهویه81171390030213900627تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری (کار و دانش)1392/11/2530مردتبرید وتهویه
6البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)تبرید وتهویه81201390071413900930تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری (کار و دانش)1392/09/2824مردتبرید وتهویه
7البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)تبرید وتهویه81281390030213920630تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری (کار و دانش)1392/11/2515مردتبرید وتهویه
8البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)تبرید وتهویه81311390030213900821تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2 *1392/09/2830مردتبرید وتهویه
9البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)تبرید وتهویه81371390082213901228تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2 *30مردتبرید وتهویه
10البرزمرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)ماشین آلات راه سازی81521390021513900805مکانیک ماشین الات سنگین راه سازی (عملیات خاکی) *1392/11/2515مردماشین آلات راه سازی
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکتهای مردمی: (021)66941250
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524