نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1395/3/12

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (کارگاه فرز80191390101513910420فرزکار درجه 2 *1392/11/1015مرددولتیکارگاه فرز
2البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (کارگاه فرز80281390042013900730فرزکار درجه 2 *1392/11/2515مرددولتیکارگاه فرز
3البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (کارگاه فرز80401390011513900930فرزکار درجه 2 *1392/11/2515مرددولتیکارگاه فرز
4البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (کارگاه فرز80441390080113901203فرزکار درجه 2 *1392/09/2812مرددولتیکارگاه فرز
5البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (کارگاه تبرید وتهویه81171390030213900627تعمیرکار دستگاه های 1392/11/2530مرددولتیکارگاه تبرید وتهویه
6البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (کارگاه تبرید وتهویه81201390071413900930تعمیرکار دستگاه های 1392/09/2824مرددولتیکارگاه تبرید وتهویه
7البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (کارگاه تبرید وتهویه81281390030213920630تعمیرکار دستگاه های 1392/11/2515مرددولتیکارگاه تبرید وتهویه
8البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (کارگاه تبرید وتهویه81311390030213900821تعمیرکار لوازم خانگی1392/09/2830مرددولتیکارگاه تبرید وتهویه
9البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (کارگاه تبرید وتهویه81371390082213901228تعمیرکار لوازم خانگی30مرددولتیکارگاه تبرید وتهویه
10البرزمرکز شماره یک کرج (برادران ، شهید خدایی)مرکز شماره یک کرج (کارگاه ماشین آلات را81521390021513900805مکانیک ماشین آلات سن1392/11/2515مرددولتیکارگاه ماشین آلات راه سازی
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519981
موسسات آموزش آزاد: (021)66944118-66918131
بهسازی و نظارت: (021)66583515
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66583528
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128