نام کاربری
رمز عبور
1394/7/17

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهید عباسی)مرکز شماره چهارده قواترک4939481391110513911215رایانه کار ICDL درجه1391/12/1820مردآزاداترک
2خراسان رضویمرکز شماره یک مشهد(برادران)مرکز شماره یک مشهد(بگیتی پسند4939841391110713911213لوله کشی سیستم گرمای1391/12/1820مردآزادگیتی پسند
3خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمعبدالهیان4940601391110113911210رایانه کار ICDL درجه1391/12/1816زنآزادعبدالهیان
4خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدپریسان4940811391101713911130پیرایشگر موی زنانه *1391/12/1820زنآزادپریسان
5خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدپریسان4940821391110113911128پیرایشگر ابرو و صورت1391/12/1820زنآزادپریسان
6خراسان رضویمرکز شماره یک مشهد(برادران)مرکز شماره یک مشهد(بچهل ستون4940991391092013911216نقشه کشی معماری (کار1391/12/1810مردآزادچهل ستون
7خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابوابر رایانه4941221391110113911217رایانه کار ICDL درجه1391/12/1820زنآزادابر رایانه
8خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابومنتظران4941601391110113911216رایانه کار ICDL درجه1391/12/1814مردآزادمنتظران
9خراسان رضویمرکز شماره بیست و دو بجستان(برادران)مرکز شماره بیست و دونگین کویر4942421391090113920225نازک دوز زنانه 1392/02/278زنآزادنگین کویر
10خراسان رضویمرکز شماره بیست و دو بجستان(برادران)مرکز شماره بیست و دونگین کویر4942431391090513920222خیاط لباس های کشی (ک1392/02/279زنآزادنگین کویر
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128