نام کاربری
رمز عبور
1393/8/2

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارممرکز شماره شش مشهد(دمهریز رایانه24811241391090613911024کاربر رایانه (کار و 1391/10/2914زنآزادمهریز رایانه2
2خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مرکز شماره پنج مشهد(آیلیس4811291391082713911128دکوراتیو مجالس عقد و1391/12/1820زنآزادآیلیس
3خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشممدرس حساب ترشیز4811551391091413911024رایانه کار ICDL درجه1391/10/2912زنآزادمدرس حساب ترشیز
4خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشممدرس حساب ترشیز4811551391091413911024رایانه کار ICDL درجه1391/10/2912زنآزادمدرس حساب ترشیز
5خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشممدرس حساب ترشیز4811571391091113911028حسابدار حقوق و دستمز1391/10/2912زنآزادمدرس حساب ترشیز
6خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابومعیار صنعت4811621391091113911021پرورش دهنده زنبور عس1391/10/2910مردآزادمعیار صنعت
7خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدمهر آئین4811731391100213920329متعادل ساز چهره زنان1392/04/1420زنآزادمهر آئین
8خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهداشراق آصفی4811811391101013911208سرمه دوز تزئینی1391/12/1810زنآزاداشراق آصفی
9خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهداشراق آصفی4811851391121513920302سرمه دوز سنتی1392/04/1410زنآزاداشراق آصفی
10خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابوعلم و صنعت خیام4811981391081513911013مدیر فروش ( عمده فرو1391/10/2915مردآزادعلم و صنعت خیام
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128