نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1395/4/11

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره بیست و نه خواف(برادران)مرکز شماره بیست و نه5337851391120213911214رایانه کار ICDL درجه1391/12/1820زندولتی
2خراسان رضویمرکز شماره سی و پنج مه ولات(برادران)مرکز شماره سی و پنج 5337881391100113920507برقکار صنعتی درجه 2 1392/04/1420مرددولتی
3خراسان رضویمرکز شماره بیست و نه خواف(برادران)مرکز شماره بیست و نهکارگاه gps,gis دانشگ5338051391120313911217رایانه کار ICDL درجه1391/12/1820زندولتیکارگاه gps,gis دانشگاه پیام نور
4خراسان رضویمرکز شماره بیست و نه خواف(برادران)مرکز شماره بیست و نهکارگاه gps,gis دانشگ5338061391120213911217رایانه کار ICDL درجه1391/12/1817مرددولتیکارگاه gps,gis دانشگاه پیام نور
5خراسان رضویمرکز شماره بیست و نه خواف(برادران)مرکز شماره بیست و نهکارگاه gps,gis دانشگ5338091391120213911217رایانه کار ICDL درجه1391/12/1812زندولتیکارگاه gps,gis دانشگاه پیام نور
6خراسان رضویمرکز شماره بیست و چهار سرخس(برادران)مرکز شماره بیست و چهحسن زاده5338211391110113920225نازک دوز زنانه *1392/02/2720زنآزادحسن زاده
7خراسان رضویمرکز شماره نوزده سرولایت(برادران)مرکز شماره نوزده سرو5338231391120513911217رایانه کار ICDL درجه1391/12/1820زندولتی
8خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدخوشبختی5338251391110113920404متعادل ساز چهره زنان1392/04/1418زنآزادخوشبختی
9خراسان رضویمرکز شماره بیست و چهار سرخس(برادران)مرکز شماره بیست و چهحسن زاده5338271391120113920412نازک دوز زنانه *1392/04/1420زنآزادحسن زاده
10خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمهاتف25338481392011413920202رایانه کار ICDL درجه1392/02/2720مردآزادهاتف2
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519981
موسسات آموزش آزاد: (021)66944118-66918131
بهسازی و نظارت: (021)66583515
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66583528
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128