نام کاربری
رمز عبور
1393/11/12

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارممرکز شماره شش مشهد(دسنجش پارسیان4820061391082513911215کمک بنای سفت کار درج1391/12/1815مردآزادسنجش پارسیان
2خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابوگلستانه4820101391091813911215الگو ساز لباس به روش1391/12/1813زنآزادگلستانه
3خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابوزرین پود4820151391092013911215قالی باف درجه 2 (کار1391/12/1815زنآزادزرین پود
4خراسان رضویمرکز شماره بیست و پنج فریمان(برادران)مرکز شماره بیست و پن---4820201391091113910923تولید کننده ورمی کمپ1391/10/2920مرددولتی---
5خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدایراندوخت4821051391050113910705خیاط لباس شب و عروس 1391/10/2910زنآزادایراندوخت
6خراسان رضویمرکز شماره یک مشهد(برادران)مرکز شماره یک مشهد(بتوان یابان4821071391080313920128قالی باف درجه 2 (کار1392/02/2712زنآزادتوان یابان
7خراسان رضویمرکز شماره یک مشهد(برادران)مرکز شماره یک مشهد(بتوان یابان4821101391080413920127قالی باف درجه 1 (کار1392/02/2712زنآزادتوان یابان
8خراسان رضویمرکز شماره بیست و پنج فریمان(برادران)مرکز شماره بیست و پن---4821191391090413911021تولید کننده ورمی کمپ1391/10/2920مرددولتی---
9خراسان رضویمرکز شماره بیست و پنج فریمان(برادران)مرکز شماره بیست و پن---4821351391092513911014تولید کننده ورمی کمپ1391/10/2920مرددولتی---
10خراسان رضویمرکز شماره بیست و پنج فریمان(برادران)مرکز شماره بیست و پن---4822101391091113910923تولید کننده ورمی کمپ1391/10/2920مرددولتی---
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128