نام کاربری
رمز عبور
1393/1/31

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدمهارت4814611391061513910902خیاط لباس های کشی1391/10/2915زنآزادمهارت
2خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدمهارت4814621391072213911123خیاط لباس های کشی1391/12/1815زنآزادمهارت
3خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدگل ساره4814851391070113920207نازک دوز زنانه1392/02/2716زنآزادگل ساره
4خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدگل ساره4814861391080613911208الگو ساز و برشکار لب1391/12/1813زنآزادگل ساره
5خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشماساتید4815041391100513911025رایانه کار ICDL درجه1391/10/2920زنآزاداساتید
6خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدماتیس4815411391090813911116کلاه گیس باف با موی 1392/04/1417زنآزادماتیس
7خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(برادران)مرکز شماره بیست تربتداده پرداز افق توس4815631391070113910820رایانه کار ICDL درجه1391/10/2915مردآزادداده پرداز افق توس
8خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابورایانه هوشمند4815711391092513911026رایانه کار Visual In1391/10/2920مردآزادرایانه هوشمند
9خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(برادران)مرکز شماره بیست تربتداده پرداز افق توس4815731391090113911020رایانه کار ICDL درجه1391/10/2915مردآزادداده پرداز افق توس
10خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(برادران)مرکز شماره بیست تربتداده پرداز افق توس4815731391090113911020رایانه کار ICDL درجه1391/10/2915مردآزادداده پرداز افق توس
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66426713
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128