نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/4/8

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمر(برادران)هاتف5339441393041013930530رایانه کار ICDL درجه 11392/02/2720زندولتیهاتف
2خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره)مرکز شماره شش مشهد(دو منظوره)همیار هتل5339451391122313920221کارمند پذیرش هتل1392/02/2720مرددولتیهمیار هتل
3خراسان رضویمرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)مرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)فاخته5339471392011413920215رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش)1392/02/2718زندولتیفاخته
4خراسان رضویمرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)مرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)فاخته5339511392020113920220رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش)1392/02/2718زندولتیفاخته
5خراسان رضویمرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)مرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)فاخته5339551392011013920224رایانه کار ICDL درجه 11392/02/2718زندولتیفاخته
6خراسان رضویمرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)مرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)فاخته5339581392011413920226رایانه کار ICDL درجه 11392/02/2718زندولتیفاخته
7خراسان رضوی5339591391120213920219پرورش دهنده گوسفند1392/02/275مرد
8خراسان رضویمرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)مرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)فاخته5339601392011413920226رایانه کار ICDL درجه 11392/04/1418زندولتیفاخته
9خراسان رضویمرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)مرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)فاخته5339651392020113920223رایانه کار ICDL درجه 11392/04/1418زندولتیفاخته
10خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره)مرکز شماره شش مشهد(دو منظوره)همیار هتل5339721391122313920218مدیر خانه داری هتل1392/02/2720مرددولتیهمیار هتل
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی 1263-64-65
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583510
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524
دفتر راهبری اجرای آموزش (کلیه دوره های دولتی): (021)66941250 - داخلی 1492