نام کاربری
رمز عبور
1394/3/13

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره یک مشهد(برادران)مرکز شماره یک مشهد(بعالیا صنعت4814441391092913911217تعمیرکار آبگرمکن دیو1391/12/1820مردآزادعالیا صنعت
2خراسان رضویمرکز شماره یک مشهد(برادران)مرکز شماره یک مشهد(بعالیا صنعت4814461391100213911215تعمیرکار مشعل گازی (1391/12/1820مردآزادعالیا صنعت
3خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدمهر آفرین4814491391101213920107آرایش و پیرایش زنانه1391/12/1820زنآزادمهر آفرین
4خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدمهارت4814591391070313920202نازک دوز زنانه (کار 1392/02/2715زنآزادمهارت
5خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارممرکز شماره شش مشهد(دمهندسین4814601391090613911021کارورAUTO CAD1391/10/2920زنآزادمهندسین
6خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدمهارت4814611391061513910902خیاط لباس های کشی (ک1391/10/2915زنآزادمهارت
7خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدمهارت4814621391072213911123خیاط لباس های کشی (ک1391/12/1815زنآزادمهارت
8خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدگل ساره4814851391070113920207نازک دوز زنانه (کار 1392/02/2716زنآزادگل ساره
9خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدگل ساره4814861391080613911208الگو ساز و برشکار لب1391/12/1813زنآزادگل ساره
10خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشماساتید4815041391100513911025رایانه کار ICDL درجه1391/10/2920زنآزاداساتید
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128