نام کاربری
رمز عبور
1394/6/7

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره بیست و پنج فریمان(برادران)مرکز شماره بیست و پن4939191391100213911115پرورش دهنده گوسفند1391/12/1820مرددولتی
2خراسان رضویمرکز شماره بیست و پنج فریمان(برادران)مرکز شماره بیست و پن4939221391111613911217پرورش دهنده گوسفند1391/12/1820مرددولتی
3خراسان رضویمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهید عباسی)مرکز شماره چهارده قواترک4939351391110713911215رایانه کار ICDL درجه1391/12/1820مردآزاداترک
4خراسان رضویمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهید عباسی)مرکز شماره چهارده قواترک4939391391110513911215رایانه کار ICDL درجه1391/12/1820مردآزاداترک
5خراسان رضویمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهید عباسی)مرکز شماره چهارده قواترک4939481391110513911215رایانه کار ICDL درجه1391/12/1820مردآزاداترک
6خراسان رضویمرکز شماره یک مشهد(برادران)مرکز شماره یک مشهد(بگیتی پسند4939841391110713911213لوله کشی سیستم گرمای1391/12/1820مردآزادگیتی پسند
7خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمعبدالهیان4940601391110113911210رایانه کار ICDL درجه1391/12/1816زنآزادعبدالهیان
8خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدپریسان4940811391101713911130پیرایشگر موی زنانه *1391/12/1820زنآزادپریسان
9خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدپریسان4940821391110113911128پیرایشگر ابرو و صورت1391/12/1820زنآزادپریسان
10خراسان رضویمرکز شماره یک مشهد(برادران)مرکز شماره یک مشهد(بچهل ستون4940991391092013911216نقشه کشی معماری (کار1391/12/1810مردآزادچهل ستون
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128