نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1395/7/4

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره 28بردسکن(برادران)مرکز شماره 28بردسکن(برادران)نبوی5338971392030113920411رایانه کار ICDL درجه 11392/04/1415زندولتینبوی
2خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابور(برادران)سماء5338991391102313920410نازک دوز زنانه *1392/04/1410زندولتیسماء
3خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمر(برادران)هاتف25339151392020213920219رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش)1392/02/2720مرددولتیهاتف2
4خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمر(برادران)رنگین کمان5339301391112413920117متعادل ساز چهره زنانه1392/02/2714زندولتیرنگین کمان
5خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابور(برادران)فناوران عصر دانش5339331391100513920224نقشه کشی سازه (کار و دانش)1392/02/2710مرددولتیفناوران عصر دانش
6خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابور(برادران)فناوران عصر دانش5339401391100213920225نقشه کشی معماری (کار و دانش)1392/02/2710مرددولتیفناوران عصر دانش
7خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمر(برادران)هاتف5339441393041013930530رایانه کار ICDL درجه 11392/02/2720زندولتیهاتف
8خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)مرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)همیارهتل5339451391122313920221کارمند پذیرش هتل1392/02/2720مرددولتیهمیارهتل
9خراسان رضویمرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)مرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)فاخته5339471392011413920215رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش)1392/02/2718زندولتیفاخته
10خراسان رضویمرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)مرکز شماره هفت گناباد(برادران،علامه بهلول گنابادی)فاخته5339511392020113920220رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش)1392/02/2718زندولتیفاخته
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(021)66583657
موسسات آموزش آزاد: (021)66583612-3
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583628
بهسازی و نظارت: (021)66583515
آموزش روستایی: (021)66583524