نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1395/5/8

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمر(برادران)هاتف25338501391121913920205رایانه کار ICDL درجه 11392/02/2720مرددولتیهاتف2
2خراسان رضویمرکز شماره سی و پنج مه ولات(برادران)مرکز شماره سی و پنج مه ولات(برادران)5338521391122313920116تولید کننده ورمی کمپوست 1392/02/2718مرد
3خراسان رضویمرکز شماره بیست و سه چناران(برادران)مرکز شماره بیست و سه چناران(برادران)5338561391120113920320برشکار مانتو1392/04/148زن
4خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(برادران)مرکز شماره بیست تربت جام(برادران)جام پوش5338571392052213920812نازک دوز زنانه *1392/08/1717زندولتیجام پوش
5خراسان رضویمرکز شماره بیست و سه چناران(برادران)مرکز شماره بیست و سه چناران(برادران)5338701392051213920802مانتو دوز *1392/04/145زن
6خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(برادران)مرکز شماره بیست تربت جام(برادران)جام پوش5338741392072113920921خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)1392/09/2917زندولتیجام پوش
7خراسان رضویمرکز شماره بیست و سه چناران(برادران)مرکز شماره بیست و سه چناران(برادران)5338861392021413920311کمک فرکار(کارگر ماهر)1391/12/1810زن
8خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابور(برادران)سماء5338891391111413920411خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)1392/04/1410زندولتیسماء
9خراسان رضویمرکز شماره بیست و سه چناران(برادران)مرکز شماره بیست و سه چناران(برادران)5338951392021113920321فرکار اغذیه درجه 21391/12/1810زن
10خراسان رضویمرکز شماره بیست و هشت بردسکن(برادران)مرکز شماره بیست و هشت بردسکن(برادران)نبوی5338971392030113920411رایانه کار ICDL درجه 11392/04/1415زندولتینبوی
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519981
موسسات آموزش آزاد: (021)66944118-66918131
بهسازی و نظارت: (021)66583515
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66583528
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128