نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/7/30

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


           #نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
           1خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(دو منظوره)مرکز شماره بیست تربت جام(دو منظوره)ابوالوفابوزجانی5331721391121013920225رایانه کار ICDL درجه 11392/02/2715مرددولتیابوالوفابوزجانی
           2خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمر(برادران)هاتف5331781392030113920321رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش)1392/04/1420زندولتیهاتف
           3خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(دو منظوره)مرکز شماره بیست تربت جام(دو منظوره)ابوالوفابوزجانی5331791391121913920119رایانه کار ICDL درجه 21392/02/2720زندولتیابوالوفابوزجانی
           4خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(دو منظوره)مرکز شماره بیست تربت جام(دو منظوره)ابوالوفابوزجانی5331831391120513920224رایانه کار ICDL درجه 11392/02/2715زندولتیابوالوفابوزجانی
           5خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)مرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)کوروش5331841392022813920420پیرایشگر مردانه درجه 2 *1392/06/0112مرددولتیکوروش
           6خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمر(برادران)هاتف5331851392030113920410رایانه کار ICDL درجه 11392/04/1420زندولتیهاتف
           7خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمر(برادران)هاتف5331911392032213920410رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش)1392/04/1420زندولتیهاتف
           8خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)مرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)کوروش5331921392022813920420پیرایشگر مردانه درجه 2 *1392/04/1412مرددولتیکوروش
           9خراسان رضویمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)مرکز شماره هفده کاشمر(برادران)هاتف5332001391121913920221حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)1392/02/2720زندولتیهاتف
           10خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)مرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارم)کوروش5332011392022813920420پیرایشگر مردانه درجه 2 *1392/06/0112مرددولتیکوروش
                       حق نشر
           تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
           طراحی و تولید:
           دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

           توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
           Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

           تماس باما
           ایمیل: support@portaltvto.com

           موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی ۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵
           پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
           نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524