نام کاربری
رمز عبور
1393/5/1

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهدمهر آئین4811731391100213920329متعادل ساز چهره زنان1392/04/1420زنآزادمهر آئین
2خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهداشراق آصفی4811811391101013911208سرمه دوز تزئینی1391/12/1810زنآزاداشراق آصفی
3خراسان رضویمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مرکز شماره چهار مشهداشراق آصفی4811851391121513920302سرمه دوز سنتی1392/04/1410زنآزاداشراق آصفی
4خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابوعلم و صنعت خیام4811981391081513911013مدیر فروش ( عمده فرو1391/10/2915مردآزادعلم و صنعت خیام
5خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابوعلم و صنعت خیام4812841391090513911020رایانه کار حسابدار م1391/10/298مردآزادعلم و صنعت خیام
6خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(برادران)مرکز شماره بیست تربتنیک سازه4813011391110113911212کمک بنای سفت کار درج1391/12/1820مردآزادنیک سازه
7خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابوعلم و صنعت خیام4813071391092213911020رایانه کار ICDL درجه1391/10/2916مردآزادعلم و صنعت خیام
8خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابوعلم و صنعت خیام4813111391091213911020حسابدار عمومی مقدمات1391/10/298مردآزادعلم و صنعت خیام
9خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابوعلم و صنعت خیام4813141391090513911020رایانه کار ICDL درجه1391/10/298مردآزادعلم و صنعت خیام
10خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابوارشیا4813161391100213911025رایانه کار ICDL درجه1391/10/2920زنآزادارشیا
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66426713
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128