نام کاربری
رمز عبور
1394/4/11

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(برادران)مرکز شماره بیست تربتداده پرداز افق توس4815631391070113910820رایانه کار ICDL درجه1391/10/2915مردآزادداده پرداز افق توس
2خراسان رضویمرکز شماره ده نیشابور(برادران)مرکز شماره ده نیشابورایانه هوشمند4815711391092513911026رایانه کار Visual In1391/10/2920مردآزادرایانه هوشمند
3خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(برادران)مرکز شماره بیست تربتداده پرداز افق توس4815731391090113911020رایانه کار ICDL درجه1391/10/2915مردآزادداده پرداز افق توس
4خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(برادران)مرکز شماره بیست تربتداده پرداز افق توس4815731391090113911020رایانه کار ICDL درجه1391/10/2915مردآزادداده پرداز افق توس
5خراسان رضویمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پیشرفته ارممرکز شماره شش مشهد(دلقمان4815751391090613911207کاربر رایانه (کار و 1391/12/1810زنآزادلقمان
6خراسان رضویمرکز شماره بیست تربت جام(برادران)مرکز شماره بیست تربتداده پرداز افق توس4816001391070113911020کاربر رایانه (کار و 1391/10/2910مردآزادداده پرداز افق توس
7خراسان رضویمرکز شماره بیست و نه خواف(برادران)مرکز شماره بیست و نهآی گین4816041391081313911217نازک دوز زنانه (کار 1391/12/1810زنآزادآی گین
8خراسان رضویمرکز شماره یک مشهد(برادران)مرکز شماره یک مشهد(بمهریار4816161391101913920124نقشه کشی سازه (کار و1392/02/2720مردآزادمهریار
9خراسان رضویمرکز شماره یک مشهد(برادران)مرکز شماره یک مشهد(بمهریار4816211391102113920127نقشه کش عمومی ساختما1392/02/2720مردآزادمهریار
10خراسان رضویمرکز شماره یک مشهد(برادران)مرکز شماره یک مشهد(بتوان یابان4816271391092213911030رایانه کار ICDL درجه1391/12/1813مردآزادتوان یابان
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128