نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/5/31

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)کلاس 2205451390013013900419راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش)1392/11/1020زنکلاس 2
2خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)کلاس 1206171390020313900418کارمند مقدماتی فروش خدمات مسافرتی 1392/11/1020زنکلاس 1
3خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)کلاس 2206701390041113900531کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی 1392/11/1020زنکلاس 2
4خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)کلاس 1207301390081813901125کارمند مقدماتی فروش خدمات مسافرتی 1392/09/2825زنکلاس 1
5خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)کلاس 1208051390112613901225کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی 20زنکلاس 1
6خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز آموزش خدمات هتلداری و گردشگری شماره پنج مشهد (شهید آوینی دو منظوره)210191390112613901225کارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی 20زنمرکز آموزش خدمات هتلداری و گردشگری شماره پنج مشهد (شهید آوینی دو منظوره)
7خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)کلاس 1210701390040413900620مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی1392/11/1020زنکلاس 1
8خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)کلاس 2212021390082813901207راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش)1392/09/2825زنکلاس 2
9خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)کلاس 2214201390063013901007مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی1392/11/2520مردکلاس 2
10خراسان رضویمرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)مرکز شماره پنج مشهد هتل داری(دو منظوره، شهید آوینی)کلاس 2214601390022413900620راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش)1392/11/1020مردکلاس 2
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی 1263-64-65
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583510
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524