نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/4/7

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1فارسمرکز شماره هیجده ممسنی(برادران)مرکز شماره هیجده ممسنی(برادران)نوین4998111391112113911230رایانه کار ICDL درجه 11391/12/1816مرددولتینوین
2فارسمرکز شماره بیست و چهار بوانات (برادران)مرکز شماره بیست و چهار بوانات (برادران)آموزشگاه نرگس4998151392011713920326نازک دوز زنانه *1392/04/1415زندولتیآموزشگاه نرگس
3فارسمرکز شماره یک شیراز(برادران)مرکز شماره یک شیراز(برادران)آموزشگاه محدثه4998211391100213920130پرده دوز درجه 2 (کار و دانش)1392/02/2710زندولتیآموزشگاه محدثه
4فارسمرکز شماره یک شیراز(برادران)مرکز شماره یک شیراز(برادران)آموزشگاه شبرنگ4998321391090613911224قالی باف درجه 2 (کار و دانش)1391/12/1810زندولتیآموزشگاه شبرنگ
5فارسمرکز شماره چهل و هفت بالاده(برادران)مرکز شماره چهل و هفت بالاده(برادران)کارگاه ماشن آلات کشاورزی4998681392022113920524نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (کار و دانش)1392/06/0120مردکارگاه ماشن آلات کشاورزی
6فارسمرکز شماره یک شیراز(برادران)مرکز شماره یک شیراز(برادران)آموزشگاه رز سفید4998791391110113920226کار بر مواد و محصولات شیمیایی در ارایش زنانه1392/02/2718زندولتیآموزشگاه رز سفید
7فارسمرکز شماره شانزده داراب(برادران)مرکز شماره شانزده داراب(برادران)4998901392011513920214نصب و سیم کشی تجهیزات مدارهای الکتریکی ساختمان1392/02/2716مرد
8فارسمرکز شماره پنج جهرم(برادران)مرکز شماره پنج جهرم(برادران)4998981392032513920516سرویس و نگهداری خودرو *1392/06/0112مرد
9فارسمرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)مرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)4999001392011713920416گلساز عمومی1392/04/1415زن
10فارسمرکز شماره چهل و هفت بالاده(برادران)مرکز شماره چهل و هفت بالاده(برادران)کارگاه ماشن آلات کشاورزی4999181392022113920425کمک بنای سفت کار درجه 2 *1392/04/1420مردکارگاه ماشن آلات کشاورزی
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی 1263-64-65
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583510
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524
دفتر راهبری اجرای آموزش (کلیه دوره های دولتی): (021)66941250 - داخلی 1492