نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1395/3/9

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1فارسمرکز شماره بیست خرم بید (دومنظوره)مرکز شماره بیست خرم4997561392011513920319مشبک کار درجه 21392/04/1416زندولتی
2فارسمرکز شماره دوازده فسا(برادران)مرکز شماره دوازده فآموزشگاه تهمتن4997641391111613911215رایانه کار ICDL درجه1391/12/1815مردآزادآموزشگاه تهمتن
3فارسمرکز شماره دوازده فسا(برادران)مرکز شماره دوازده فآموزشگاه تهمتن4997651391111613911214رایانه کار ICDL درجه1391/12/1815مردآزادآموزشگاه تهمتن
4فارسمرکز شماره هیجده ممسنی(برادران)مرکز شماره هیجده ممسآموزشگاه نوین4998111391112113911230رایانه کار ICDL درجه1391/12/1816مردآزادآموزشگاه نوین
5فارسمرکز شماره بیست و چهار بوانات(برادران)مرکز شماره بیست و چآموزشگاه نرگس4998151392011713920326نازک دوز زنانه *1392/04/1415زنآزادآموزشگاه نرگس
6فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه محدثه4998211391100213920130پرده دوز درجه 2 (کار1392/02/2710زنآزادآموزشگاه محدثه
7فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه شبرنگ4998321391090613911224قالی باف درجه 2 (کار1391/12/1810زنآزادآموزشگاه شبرنگ
8فارسمرکز شماره چهل و هفت بالاده(برادران)مرکز شماره چهل و هفت4998681392022113920524نقشه کش عمومی ساختما1392/06/0120مرددولتی
9فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه رز سفید4998791391110113920226کار بر مواد و محصولا1392/02/2718زنآزادآموزشگاه رز سفید
10فارسمرکز شماره شانزده داراب(برادران)مرکز شماره شانزده 4998901392011513920214نصب و سیم کشی تجهیزا1392/02/2716مرددولتی
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519981
موسسات آموزش آزاد: (021)66944118-66918131
بهسازی و نظارت: (021)66583515
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66583528
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128