نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1395/8/6

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1فارسمرکز شماره شانزده داراب(برادران)مرکز شماره شانزده داراب(برادران)4998901392011513920214نصب و سیم کشی تجهیزات مدارهای الکتریکی ساختمان1392/02/2716مرد
2فارسمرکز شماره پنج جهرم(برادران)مرکز شماره پنج جهرم(برادران)4998981392032513920516سرویس و نگهداری خودرو *1392/06/0112مرد
3فارسمرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)مرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)4999001392011713920416گلساز عمومی1392/04/1415زن
4فارسمرکز شماره چهل و هفت بالاده(برادران)مرکز شماره چهل و هفت بالاده(برادران)4999181392022113920425کمک بنای سفت کار درجه 2 *1392/04/1420مرد
5فارسمرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)مرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)4999501392012213920325باغبان1392/02/2715زن
6فارسمرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)مرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)4999681392030113920329پرورش دهنده قارچ صدفی1392/04/1415زن
7فارسمرکز شماره پنج جهرم(برادران)مرکز شماره پنج جهرم(برادران)کارگاه کشاورزی ( جهرم ثابت )4999821392021613920704تعمیرکار خودروهای تجاری (سنگین و نیمه سنگین) درجه 21392/07/0518مردکارگاه کشاورزی ( جهرم ثابت )
8فارسمرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)مرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)4999971392012013920325قلاب باف1392/04/1415زن
9فارسمرکز شماره بیست خرم بید (دومنظوره)مرکز شماره بیست خرم بید (دومنظوره)5000181392020113920715تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *1392/08/1716مرد
10فارسمرکز شماره شانزده داراب(برادران)مرکز شماره شانزده داراب(برادران)5000221392011513920902برقکار ساختمان درجه 2 *1392/08/1716مرد
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(021)66583657
موسسات آموزش آزاد: (021)66941250-2 داخلی 1264 و 1265
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583628
بهسازی و نظارت: (021)66583515
آموزش روستایی: (021)66583524