نام کاربری
رمز عبور
1394/2/14

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1فارسمرکز شماره هشت لارستان(برادران)مرکز شماره هشت لارستآموزشگاه هرمز کامپیو4398381391072413910920کاربر نرم افزار ادار1391/10/2912زنآزادآموزشگاه هرمز کامپیوتر(لارستان)
2فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه بهاره4398421391092613911021آشپز درجه 11391/10/2920زنآزادآموزشگاه بهاره
3فارسمرکز شماره پنج جهرم(ب)مرکز شماره پنج جهرم(آموزشگاه طوبی4398481391092313911217قالی باف درجه 1 (کار1391/12/1820زنآزادآموزشگاه طوبی
4فارسمرکز شماره هشت لارستان(برادران)مرکز شماره هشت لارستآموزشگاه هرمز کامپیو4398511391080313910822رایانه کار ICDL درجه1391/09/1016زنآزادآموزشگاه هرمز کامپیوتر(لارستان)
5فارسمرکز شماره هشت لارستان(برادران)مرکز شماره هشت لارستآموزشگاه هرمز کامپیو4398541391072413910920کاربر نرم افزار ادار1391/10/2912مردآزادآموزشگاه هرمز کامپیوتر(لارستان)
6فارسمرکز شماره هشت لارستان(برادران)مرکز شماره هشت لارستآموزشگاه هرمز کامپیو4398611391080313910822رایانه کار ICDL درجه1391/09/1016مردآزادآموزشگاه هرمز کامپیوتر(لارستان)
7فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه الهه ناز4398671391082413910909آرایشگر ناخن (کار و 1391/09/1020زنآزادآموزشگاه الهه ناز
8فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه الهه ناز4398691391072613910909پیرایشگر موی زنانه (1391/09/1020زنآزادآموزشگاه الهه ناز
9فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه حجتی نو4398711391091313911018رایانه کار ICDL درجه1391/10/2920مردآزادآموزشگاه حجتی نو
10فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه خاطره4398811391080713910909کلاه گیس باف با موی 1391/09/1020زنآزادآموزشگاه خاطره
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128