نام کاربری
رمز عبور
1394/9/10

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1فارسمرکز شماره چهل و یک استهبان (دومنظوره)مرکز شماره چهل و یک4495411391100213911217پرورش دهنده گیاهان د1391/12/1816زندولتی
2فارسمرکز شماره چهل و یک استهبان (دومنظوره)مرکز شماره چهل و یک4495641391100213911203کشتکارگلخانه های خاک1391/12/1818مرددولتی
3فارسمرکز شماره هیجده ممسنی(برادران)مرکز شماره هیجده ممسآموزشگاه عصمت4495671391081613911019مانتو دوز *1391/10/2920زنآزادآموزشگاه عصمت
4فارسمرکز شماره چهل و یک استهبان (دومنظوره)مرکز شماره چهل و یک4495831391110713911216پرورش دهنده قارچ دکم1391/12/1818مرددولتی
5فارسمرکز شماره چهل و یک استهبان (دومنظوره)مرکز شماره چهل و یک4496171391102313911130مانتو دوز *1391/12/1817زندولتی
6فارسمرکز شماره چهل و یک استهبان (دومنظوره)مرکز شماره چهل و یک4496581391113013920226مانتو دوز *1392/02/2716زندولتی
7فارسمرکز شماره بیست خرم بید (دومنظوره)مرکز شماره بیست خرم4496691391110113911210قلاب باف چرم و جیر1391/12/1816زندولتی
8فارسمرکز شماره پنج جهرم(ب)مرکز شماره پنج جهرم(آموزشگاه مبین4496791391111213911217حسابدار عمومی تکمیلی1391/12/1820زنآزادآموزشگاه مبین
9فارسمرکز شماره بیست و دوپاسارگادمرکز شماره بیست و دوآموزشگاه مهر آریا4496901391081413910915پیرایشگر ابرو و صورت1391/10/2920زنآزادآموزشگاه مهر آریا
10فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه جاوید4496921391091513911003رایانه کار ICDL درجه1391/10/2920زنآزادآموزشگاه جاوید
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519981
موسسات آموزش آزاد: (021)66944118-66918131
بهسازی و نظارت: (021)66583515
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66583528
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128