نام کاربری
رمز عبور
1394/3/4

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه حجتی نو4398711391091313911018رایانه کار ICDL درجه1391/10/2920مردآزادآموزشگاه حجتی نو
2فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه خاطره4398811391080713910909کلاه گیس باف با موی 1391/09/1020زنآزادآموزشگاه خاطره
3فارسمرکز شماره شش کازرون(برادران)مرکز شماره شش کازرونامين4398831391061513911021نقشه کشی معماری (کار1391/10/2920مردآزادامين
4فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آپادانا4399021391070113911019قالی باف درجه 2 (کار1391/10/2920زنآزادآموزشگاه آپادانا
5فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه علم و صنعت4399691391081613911021کارور PLC درجه 2 (کا1391/10/2915مردآزادآموزشگاه علم و صنعت
6فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه علم و صنعت4399841391080413910907حسابدار عمومی مقدمات1391/09/1020زنآزادآموزشگاه علم و صنعت
7فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه علم و صنعت4399871391080413910907حسابدار عمومی مقدمات1391/09/1020مردآزادآموزشگاه علم و صنعت
8فارسآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه آزاد شیرازآموزشگاه علم و صنعت4399991391080813910908رایانه کار حسابداری 1391/09/1020مردآزادآموزشگاه علم و صنعت
9فارسمرکزشماره نوزده قیروکارزینمرکزشماره نوزده قیروآموزشگاه ابتکار نوین4400331391080113910907کارور FREEHAND (کار 1391/09/1012زنآزادآموزشگاه ابتکار نوین
10فارسمرکزشماره نوزده قیروکارزینمرکزشماره نوزده قیروآموزشگاه ابتکار نوین4400341391080113910907کارور Flash MX 1391/09/1012زنآزادآموزشگاه ابتکار نوین
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128