نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/3/3

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1فارسمرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)مرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)4999971392012013920325قلاب باف1392/04/1415زن
2فارسمرکز شماره بیست خرم بید (دومنظوره)مرکز شماره بیست خرم بید (دومنظوره)5000181392020113920715تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *1392/08/1716مرد
3فارسمرکز شماره شانزده داراب(برادران)مرکز شماره شانزده داراب(برادران)5000221392011513920902برقکار ساختمان درجه 2 *1392/08/1716مرد
4فارسمرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)مرکز شماره چهل و پنج اقلید (خواهران)5000231392031513920508قلاب باف1392/06/0115زن
5فارسمرکز شماره شش کازرون(برادران)مرکز شماره شش کازرون(برادران)5000251392030113920510جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی E3 ) SMAW) (کار و دانش)1392/06/0116مرد
6فارسمرکز شماره یک شیراز(برادران)مرکز شماره یک شیراز(برادران)آموزشگاه محدثه5000291391103013920915نقاش درجه 11392/09/2912زندولتیآموزشگاه محدثه
7فارسمرکز شماره پنج جهرم(برادران)مرکز شماره پنج جهرم(برادران)5000401392050113920531مفصل بندی کابلهای برق 1392/09/2912مرد
8فارسمرکز شماره دوازده فسا (برادران)مرکز شماره دوازده فسا (برادران)5000411392011713920726برقکار ساختمان درجه 2 *1392/07/0516مرد
9فارسمرکز شماره بیست خرم بید (دومنظوره)مرکز شماره بیست خرم بید (دومنظوره)5000461392011513920231سرویس و نگهداری خودرو *1392/04/1416مرد
10فارسمرکز شماره سه شیراز (خواهران )مرکز شماره سه شیراز (خواهران )5000471392011513920411سفالگر با چرخ پایی و برقی1392/04/1416زن
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(021)66583657
موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی 1263-64-65
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583510
بهسازی و نظارت: (021)66583524
دفتر راهبری اجرای آموزش (کلیه دوره های دولتی): (021)66941250 - داخلی 1492