نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/1/31

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1کردستانمرکز شماره 3 خواهران سنندجمرکز شماره 3 خواهران سنندجصنایع چرم1451390011413900308قلاب باف چرم و جیر1392/11/1012زنصنایع چرم
2کردستانمرکز شماره 3 خواهران سنندجمرکز شماره 3 خواهران سنندجصنایع چرم1461390011413900301قلاب باف چرم و جیر12زنصنایع چرم
3کردستانمرکز شماره 3 خواهران سنندجمرکز شماره 3 خواهران سنندجصنایع چرم1481390030213900421قلاب باف چرم و جیر1392/11/2512زنصنایع چرم
4کردستانمرکز شماره 3 خواهران سنندجمرکز شماره 3 خواهران سنندجصنایع چرم1501390030213900421قلاب باف چرم و جیر1392/11/2512زنصنایع چرم
5کردستانمرکز شماره نه مریوان (برادران، 22 گولان)مرکز شماره نه مریوان (برادران، 22 گولان)کارگاه اتومکانیک5981389090813900308تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *1392/11/1015مردکارگاه اتومکانیک
6کردستانمرکز شماره 3 خواهران سنندجمرکز شماره 3 خواهران سنندجصنایع چرم6851390011413900227قلاب باف چرم و جیر1392/11/1014زنصنایع چرم
7کردستانمرکز شماره 3 خواهران سنندجمرکز شماره 3 خواهران سنندجصنایع چرم6891390011413900308قلاب باف چرم و جیر1392/11/1014زنصنایع چرم
8کردستانمرکز شماره 3 خواهران سنندجمرکز شماره 3 خواهران سنندجصنایع چرم6941390022813900413قلاب باف چرم و جیر1392/11/2514زنصنایع چرم
9کردستانمرکز شماره دو سنندج (برادران، شهید امان اللهی)مرکز شماره دو سنندج (برادران، شهید امان اللهی)کارگاه الكترونيك6951390022113900717لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 *1392/11/2512مردکارگاه الكترونيك
10کردستانمرکز شماره هفت قروه (دومنظوره‘ مظفر آباد)مرکز شماره هفت قروه (دومنظوره‘ مظفر آباد)کارگاه اتومکانیک7011389082213900301تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *1391/02/2218مردکارگاه اتومکانیک
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکتهای مردمی: (021)66941250
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524