نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

فهرست سوابق دوره های آموزشی برگزار شده


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش
#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1یزدمرکز شماره یک یزد(برادران ،آیت الله خامنه ای مدظله العالی)مرکز شماره یک یزد(برادران ،آیت الله خامنه ای مدظله العالی)كارگاه تاسیسات5701389120113900429توانایی مونتاژ قطعات پکیج شوفاژ گازی16مردكارگاه تاسیسات
2یزدمرکزشماره هفت اردکان(برادران)مرکزشماره هفت اردکان(برادران)کارگاه کامپیوتر74781390011413900325کاربر رایانه (کار و دانش)1390/11/1420زنکارگاه کامپیوتر
3یزدمرکزشماره هفت اردکان(برادران)مرکزشماره هفت اردکان(برادران)کارگاه کامپیوتر74791390011413900325کاربر رایانه (کار و دانش)1390/11/1420زنکارگاه کامپیوتر
4یزدمرکز شماره یک یزد(برادران ،آیت الله خامنه ای مدظله العالی)مرکز شماره یک یزد(برادران ،آیت الله خامنه ای مدظله العالی)كارگاه ايران خودرو وصنايع اتومبيل120401389100113900429تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *1392/11/1017مردكارگاه ايران خودرو وصنايع اتومبيل
5یزدمرکز شماره یک یزد(برادران ،آیت الله خامنه ای مدظله العالی)مرکز شماره یک یزد(برادران ،آیت الله خامنه ای مدظله العالی)كارگاه ايران خودرو وصنايع اتومبيل120821389100113900429تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *1392/11/1016مردكارگاه ايران خودرو وصنايع اتومبيل
6یزدمرکز شماره یک یزد(برادران ،آیت الله خامنه ای مدظله العالی)مرکز شماره یک یزد(برادران ،آیت الله خامنه ای مدظله العالی)كارگاه ايران خودرو وصنايع اتومبيل121161389080913900314تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *1390/11/1420مردكارگاه ايران خودرو وصنايع اتومبيل
7یزدمرکز شماره چهارمیبد(برادران)مرکز شماره چهارمیبد(برادران)کارگاه لوازم خانگی سرد کننده135581389090613900125تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری (کار و دانش)15مردکارگاه لوازم خانگی سرد کننده
8یزدمرکز شماره چهارمیبد(برادران)مرکز شماره چهارمیبد(برادران)کارگاه لوازم خانگی گردنده135691389080113900125تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2 *20مردکارگاه لوازم خانگی گردنده
9یزدمرکز شماره چهارمیبد(برادران)مرکز شماره چهارمیبد(برادران)کارگاه سرامیک135801389080113900325سرامیک ساز درجه 1 *1392/11/1016مردکارگاه سرامیک
10یزدمرکز شماره چهارمیبد(برادران)مرکز شماره چهارمیبد(برادران)کارگاه سرامیک136061389082913900325سرامیک ساز درجه 2 *1392/11/1020زنکارگاه سرامیک