نام کاربری
رمز عبور
1394/6/11

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراسایه ها6744671392060713920702 آرایشگر ناخن **1392/07/0510زنآزادسایه ها
2تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهردامور6744681392051413921029نقشه کشی سازه (کار و1392/11/1120زنآزاددامور
3تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراالماس نشان6744771392053113920725آرایش و پیرایش زنانه1392/08/1710زنآزادالماس نشان
4تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرانشاط نو6744781392053113920725آرایش و پیرایش زنانه1392/08/1710زنآزادنشاط نو
5تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرانشاط نو6744791392052613920805کار بر مواد و محصولا1392/08/1710زنآزادنشاط نو
6تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراپاپلی6744801392053113920725آرایش و پیرایش زنانه1392/08/1710زنآزادپاپلی
7تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراپاپلی6744811392060213920718متعادل ساز چهره زنان1392/08/1710زنآزادپاپلی
8تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراچهره خندان6744831392053113920725آرایش و پیرایش زنانه1392/08/1710زنآزادچهره خندان
9تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراسیمای بهشتی6744871392053113920725آرایش و پیرایش زنانه1392/08/1710زنآزادسیمای بهشتی
10تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراسیمای بهشتی6744891392060313920704 آرایشگر ناخن **1392/07/0510زنآزادسیمای بهشتی
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128