نام کاربری
رمز عبور
1394/3/1

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرامو گه سرا6683741392052713920703پیرایشگر موی زنانه1392/07/0510زنآزادمو گه سرا
2تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرامو گه سرا6683771392053113920702آرایشگر ناخن (کار و 1392/07/0510زنآزادمو گه سرا
3تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراسیلوانا6683851392052213920724آرایشگر موی زنانه (ک1392/08/1710زنآزادسیلوانا
4تهرانمرکز شماره نوزده شهریار ( برادران)مرکز شماره نوزده شهرآتیه شهریار6683871392052813920703رایانه کار ICDL درجه1392/07/0510زنآزادآتیه شهریار
5تهرانمرکز شماره نوزده شهریار ( برادران)مرکز شماره نوزده شهرآتیه شهریار66839613920529139207041392/07/0510زنآزادآتیه شهریار
6تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراسیلوانا6683991392052013920704پیرایشگر ابرو و صورت1392/07/0510زنآزادسیلوانا
7تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراچهره ها6684021392052713920703پیرایشگر موی زنانه1392/07/0510زنآزادچهره ها
8تهرانمرکز شماره نوزده شهریار ( برادران)مرکز شماره نوزده شهرآتیه شهریار6684041392052913920704رایانه کار ICDL درجه1392/07/0510زنآزادآتیه شهریار
9تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراجلوه6684081392053113920702پولک و منجوق دوز (کا1392/07/0510زنآزادجلوه
10تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراشکیلا 26684131392050213920804پیرایشگر ابرو و صورت1392/08/1720زنآزادشکیلا 2
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128