نام کاربری
رمز عبور
1394/1/30

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراآفتاب گون6681281392052213920730کار بر مواد و محصولا1392/08/1710زنآزادآفتاب گون
2تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراآفتاب گون6681291392052213920724آرایشگر موی زنانه (ک1392/08/1710زنآزادآفتاب گون
3تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراآفتاب گون6681301392052213920706متعادل ساز چهره زنان1392/08/1710زنآزادآفتاب گون
4تهرانمرکز شماره پنج تهران ( برادران شهیدان مروتی)مرکز شماره پنج تهرانهمگام گستر6681311392071513920815رايانه كار ICDL درجه1392/08/1720زنآزادهمگام گستر
5تهرانمرکز شماره پنج تهران ( برادران شهیدان مروتی)مرکز شماره پنج تهرانهمگام گستر6681311392071513920815رایانه کار ICDL درجه1392/08/1720زنآزادهمگام گستر
6تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراآفتاب گون6681321392052113920703پیرایشگر موی زنانه (1392/07/0510زنآزادآفتاب گون
7تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراآفتاب گون6681331392053113920702آرایشگر ناخن (کار و 1392/07/0510زنآزادآفتاب گون
8تهرانمرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران شهدای پاکدشت)مرکز شماره شانزده پافریال6681341392052213920730کلاه گیس باف با موی 1392/08/1712زنآزادفریال
9تهرانمرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران شهدای پاکدشت)مرکز شماره شانزده پافریال6681351392052213920722کلاه گیس باف با موی 1392/08/1712زنآزادفریال
10تهرانمرکز شماره پانزده اسلامشهر ( برادران )مرکز شماره پانزده اسقصر کیما6681361392052813920717خیاط لباس شب و عروس 1392/08/1714زنآزادقصر کیما
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128