نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1395/8/5

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1تهرانمرکز شماره نوزده شهریار (برادران)مرکز شماره نوزده شهریار (برادران)ایران آرا6899231392071013920816پیرایشگر مردانه درجه 1 *1392/08/1710مرددولتیایران آرا
2تهرانمرکز شماره نوزده شهریار (برادران)مرکز شماره نوزده شهریار (برادران)شایستگان شهر6899291392070113921215آرایشگر موی زنانه *1392/12/1610زندولتیشایستگان شهر
3تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره، زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره، زعفرانیه)سرای صبا6899521392112813930405معرق کار شیشه (به روش فیوزینگ)10زندولتیسرای صبا
4تهرانمرکز شماره پنج تهران (برادران، شهیدان مروتی)مرکز شماره پنج تهران (برادران، شهیدان مروتی)افتاب هستی6899581392071013920805 آرایشگر ناخن *1392/08/1710زندولتیافتاب هستی
5تهرانمرکز شماره پنج تهران (برادران، شهیدان مروتی)مرکز شماره پنج تهران (برادران، شهیدان مروتی)افتاب هستی6899591392070513920827آرایش و پیرایش زنانه1392/09/2910زندولتیافتاب هستی
6تهرانمرکز شماره سیزده تهران (خواهران، الزهرا)مرکز شماره سیزده تهران (خواهران، الزهرا)سیمای درخشنده6899601392072513920928کار بر مواد و محصولات شیمیایی در آرایش زنانه1392/08/1720زندولتیسیمای درخشنده
7تهرانمرکز شماره سیزده تهران (خواهران، الزهرا)مرکز شماره سیزده تهران (خواهران، الزهرا)روشنگر26899631392072513920816کارور FREEHAND (کار و دانش)1392/08/1720زندولتیروشنگر2
8تهرانمرکز شماره سیزده تهران (خواهران، الزهرا)مرکز شماره سیزده تهران (خواهران، الزهرا)بازتاب علم6899641392070613920816طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)1392/08/1715مرددولتیبازتاب علم
9تهرانمرکز شماره سیزده تهران (خواهران، الزهرا)مرکز شماره سیزده تهران (خواهران، الزهرا)بازتاب علم6899641392070613920816طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)1392/08/1715مرددولتیبازتاب علم
10تهرانمرکز شماره سیزده تهران (خواهران، الزهرا)مرکز شماره سیزده تهران (خواهران، الزهرا)بازتاب علم6899651392070613920816طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)1392/08/1715زندولتیبازتاب علم
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(021)66583657
موسسات آموزش آزاد: (021)66941250-2 داخلی 1264 و 1265
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583628
بهسازی و نظارت: (021)66583515
آموزش روستایی: (021)66583524