نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/4/8

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره، زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره، زعفرانیه)تدبیرگران6900541392071713920816راهنمای محلی *1392/08/1712زندولتیتدبیرگران
2تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره، زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره، زعفرانیه)تدبیرگران6900551392071713920816راهنمای محلی *1392/08/1712مرددولتیتدبیرگران
3تهرانمرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)مرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)دامور6900671392062513920825رايانه کار ICDL درجه 11392/09/2920زندولتیدامور
4تهرانمرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)مرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)دامور6900681392070113920810رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش)1392/09/2920زندولتیدامور
5تهرانمرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)مرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)دامور6900691392062513920818حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)1392/09/2920مرددولتیدامور
6تهرانمرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)مرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)دامور6900701392070213920803کارور CORELDRAW (کار و دانش)1392/08/1720زندولتیدامور
7تهرانمرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)مرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)دامور6900721392061913920830کارور CORELDRAW (کار و دانش)1392/09/2920مرددولتیدامور
8تهرانمرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)مرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)دامور6900731392061413920830کارور Flash MX (کار و دانش)1392/09/2920مرددولتیدامور
9تهرانمرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)مرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)دامور6900741392062413920825رايانه کار ICDL درجه 11392/09/2920مرددولتیدامور
10تهرانمرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)مرکز شماره چهار تهران (خواهران، پروین اعتصامی)دامور6900751392070113920810رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش)1392/08/1720مرددولتیدامور
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی 1263-64-65
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583510
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524
دفتر راهبری اجرای آموزش (کلیه دوره های دولتی): (021)66941250 - داخلی 1492