نام کاربری
رمز عبور
1394/5/7

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1تهرانمرکز شماره پنج تهران ( برادران شهیدان مروتی)مرکز شماره پنج تهرانمژه6747341392060513920704پیرایشگر ابرو و صورت1392/07/058زنآزادمژه
2تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراشرکت سفیر قرن ارتباط6747351392062313920730رايانه كار ICDL درجه1392/08/1710مردآزادشرکت سفیر قرن ارتباطات
3تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراشرکت سفیر قرن ارتباط6747371392062313920730رايانه كار ICDL درجه1392/08/1710زنآزادشرکت سفیر قرن ارتباطات
4تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراساقدوش6747381392053113920725آرایش و پیرایش زنانه1392/08/1710زنآزادساقدوش
5تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراآگرین6747401392061313920816کار بر مواد و محصولا1392/08/1720زنآزادآگرین
6تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراآگرین6747411392080413920816 آرایشگر ناخن *1392/08/1720زنآزادآگرین
7تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیراشرکت سفیر قرن ارتباط6747421392052613920626نصب سیستم های دزدگیر1392/07/0510مردآزادشرکت سفیر قرن ارتباطات
8تهرانمرکز شماره پنج تهران ( برادران شهیدان مروتی)مرکز شماره پنج تهرانمژه6747431392060713920816متعادل ساز چهره زنان1392/08/178زنآزادمژه
9تهرانمرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیه)مرکز شماره هشت شمیرامه فام6747471392053113920725آرایش و پیرایش زنانه1392/08/1710زنآزادمه فام
10تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهرفخرگل6747481392070313920816متعادل ساز چهره زنان1392/08/1710زنآزادفخرگل
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128