نام کاربری
رمز عبور
1393/11/11

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1تهرانمرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران شهدای پاکدشت)مرکز شماره شانزده پافریال6681441392050213920803کلاه گیس باف با موی 1392/08/1712زنآزادفریال
2تهرانمرکز شماره نه تهران ( برادران شهید چمران)مرکز شماره نه تهران بانو آشوری6681451392062813920804آرایشگر ناخن (کار و 1392/08/1710زنآزادبانو آشوری
3تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهرسیمای درخشنده6681461392062413920816کار بر مواد و محصولا1392/08/1720زنآزادسیمای درخشنده
4تهرانمرکز شماره نه تهران ( برادران شهید چمران)مرکز شماره نه تهران پروین دخت6681481392050113920631هنر در خانه (کار و د1392/07/0516زنآزادپروین دخت
5تهرانمرکز شماره نه تهران ( برادران شهید چمران)مرکز شماره نه تهران پروین دخت6681491392070113920902هنر در خانه (کار و د1392/09/2916زنآزادپروین دخت
6تهرانمرکز شماره نه تهران ( برادران شهید چمران)مرکز شماره نه تهران پروین دخت6681501392070113920902هنر در خانه (کار و د1391/09/1016زنآزادپروین دخت
7تهرانمرکز شماره نه تهران ( برادران شهید چمران)مرکز شماره نه تهران بانو آشوری6681551392061313920804پیرایشگر ابرو و صورت1392/08/1710زنآزادبانو آشوری
8تهرانمرکز شماره پانزده اسلامشهر ( برادران )مرکز شماره پانزده اسهوشیار6681571392060413920730مهارت های سالم زیستن1392/08/1715زنآزادهوشیار
9تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهرسیمای درخشنده6681591392060713920816آرایش و پیرایش زنانه1392/08/1720زنآزادسیمای درخشنده
10تهرانمرکز شماره سیزده تهران ( خواهران الزهرا)مرکز شماره سیزده تهرسیمای درخشنده6681631392061613920816کار بر مواد و محصولا1392/08/1720زنآزادسیمای درخشنده
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128