نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/7/30

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


           #نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
           1ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه کامپیوتر روستای اندیشه38521390092613901113طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)1392/09/2814زنکارگاه کامپیوتر روستای اندیشه
           2ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه کامپیوتر روستای اندیشه38521390092613901113طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)1392/09/2814زنکارگاه کامپیوتر روستای اندیشه
           3ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه مسئول بهداشت کارروستای اندیشه38631390040113900701مسیول بهداشت کار1392/11/2514زنکارگاه مسئول بهداشت کارروستای اندیشه
           4ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه مسئول بهداشت کارروستای اندیشه38751390072013901030مسیول بهداشت کار1392/11/2514زنکارگاه مسئول بهداشت کارروستای اندیشه
           5ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه صنایع دستی روستای اندیشه38861390041013900620روبان دوز1392/11/1014زنکارگاه صنایع دستی روستای اندیشه
           6ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه صنایع دستی روستای اندیشه38991390070113900910روبان دوز1392/11/2514زنکارگاه صنایع دستی روستای اندیشه
           7ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه صنایع دستی روستای کله جوب39211390042013900730کاموا بافی با ماشین دستباف خانگی1392/11/2510زنکارگاه صنایع دستی روستای کله جوب
           8ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه صنایع دستی روستای کله جوب39281390091613901206کاموا بافی با ماشین دستباف خانگی1391/02/2214زنکارگاه صنایع دستی روستای کله جوب
           9ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه خیاطی عشایری باباگیر39371390031013900620خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه1392/11/1014زنکارگاه خیاطی عشایری باباگیر
           10ایلاممرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)کارگاه خیاطی عشایری باباگیر39421390092613901125بچه گانه و دخترانه دوز *1392/09/2814زنکارگاه خیاطی عشایری باباگیر
                       حق نشر
           تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
           طراحی و تولید:
           دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

           توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
           Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

           تماس باما
           ایمیل: support@portaltvto.com

           موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی ۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵
           پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
           نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524