نام کاربری
رمز عبور
1393/9/7

لیست دوره های آموزشی


کد دورهعنوان استانداردجنسیتنوع محل آموزش


#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1ایلاممرکز شماره هشت ایوانمرکز شماره هشت ایوان10350711393092313940220برقکار ساختمان درجه 1393/12/1514مرددولتی
2ایلاممرکز شماره شش آبدانانمرکز شماره شش آبدانا10352601393081013931119کاربر رایانه (کار و 1393/12/1514مرددولتی
3ایلاممرکز شماره سه ایلام (ویژه خواهران)مرکز شماره سه ایلام 10357251393092213931205رودوز سنتی درجه 1 (ک1393/12/1514زندولتی
4ایلاممرکز شماره هشت ایوانمرکز شماره هشت ایوان10358121393082513931213تعمیرکار اتومبیل های1393/12/1517مرددولتی
5ایلاممرکز شماره نه دره شهرمرکز شماره نه دره شه10365801393090413931007خیاط لباس های کشی (ک1393/11/1014زندولتی
6ایلاممرکز شماره نه دره شهرمرکز شماره نه دره شه10369221393090513931008اتوماسیون اداری درجه1393/11/1014مرددولتی
7ایلاممرکز شماره نه دره شهرمرکز شماره نه دره شه10372491393092913931214نقشه کشی ساختمان باA1393/12/1514زندولتی
8ایلاممرکز شماره یک ایلاممرکز شماره یک ایلام10376061393090113931212گوهر تراش سنگ های قی1393/12/1514مرددولتی
9ایلاممرکز شماره نه دره شهرمرکز شماره نه دره شه10376181393090813931030دوزنده كيف چرمي با د1393/11/1014زندولتی
10ایلاممرکز شماره یک ایلاممرکز شماره یک ایلام10379931393102013940123کارور PLC درجه 2 (کا1393/12/1514مرددولتی
 حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66568194
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128