نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بت آراشهریارمراقبت و زیبایی
2تماشا66602467تهرانصنايع پوشاك
3پردیس مهر66894496تهرانمراقبت و زیبایی
4فرتاش66619453تهرانمراقبت و زیبایی
5رخصتی32246366کرجصنايع پوشاك
6خاطره نوین44016099تهرانمراقبت و زیبایی
7شادمند44634718تهرانمراقبت و زیبایی
8ایمن نجات ایرانیانشهریاربهداشت و ایمنی
9عارف46883897شهریاربرق
10سمیرامیسریمراقبت و زیبایی
11سنگانریکنترل و ابزار دقیق
12هنر رویاییریمراقبت و زیبایی
13نیک رایانه34624640بهشهرفناوری اطلاعات
14زاینده رود37851600اصفهانصنايع پوشاك
15نیشان7766آبدانانصنایع دستی (بافت)
16رزآرا33676334تهرانمراقبت و زیبایی