نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1دهکده علم تهران45355045نظرآبادفناوری اطلاعات
2پیام جاوید45352278نظرآبادفناوری اطلاعات
3اورانوس44261630هشتگردمراقبت و زیبایی
4ساحره44211714هشتگردمراقبت و زیبایی
5سارا44224348هشتگردمراقبت و زیبایی
6کیمیا بانو44220120هشتگردمراقبت و زیبایی
7سندرا09126672652هشتگردمراقبت و زیبایی
8بی همتا44227601هشتگردمراقبت و زیبایی
9الماس درخشان4333475کوهسارمراقبت و زیبایی
10زمر34432220کرجفناوری اطلاعات
11سبز رایانه33302554کرجامور مالی و بازرگانی
12کبیری( شعبه دو )34437257کرجفناوری اطلاعات
13کبیری(شعبه یک )36506667فردیسفناوری اطلاعات
14مهدوی33508584کرجامور مالی و بازرگانی
15وانیا5605063کرجمراقبت و زیبایی
16منظومه36560585فردیسفناوری اطلاعات
17روبینا45356054نظرآبادمراقبت و زیبایی
18معین32206335کرجامور مالی و بازرگانی
19نیوشامرکزی44573124هشتگردمراقبت و زیبایی
20نادیا45354455نظرآبادمراقبت و زیبایی
21گوهرشاد45346304نظرآبادمراقبت و زیبایی
22راسپينا45363397نظرآبادمراقبت و زیبایی
23گل سرخ45353501نظرآبادمراقبت و زیبایی
24آرامو44200187شهر جدید هشتگردمراقبت و زیبایی
25میران44224931هشتگردصنايع پوشاك
26منا44325565کوهسارصنايع پوشاك
27ممتاز پردازش36214848کرجفناوری اطلاعات
28زعیم45325669نظرآبادصنايع پوشاك
29گوهران 34414762کرجفناوری اطلاعات
30مدرسان شریف33202280کرجفناوری اطلاعات