نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/8/25

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1توتیا32319299بیرجندمراقبت و زیبایی
2تک دوز58326009اسدیهصنايع پوشاك
3برخوردار32527397قائنصنايع پوشاك
4فروزش قاین32530819قائنفن­اوری اطلاعات
5اسپیرال32521555قائنفن­اوری اطلاعات
6دهقانی32521600قائنفن­اوری اطلاعات
7نیک نقش32529001قائنصنايع پوشاك
8یاس نبی5221891قائنمراقبت و زیبایی
9فخر32521564قائنصنايع پوشاك
10شمیم32497469قائنمراقبت و زیبایی
11اندیشه32595120آرین شهرفن­اوری اطلاعات
12تزکیه32503419حاجی آبادصنايع پوشاك
13 رایان کویر05568225552سرایانفن­اوری اطلاعات
14سینا32885565سرایانفن­اوری اطلاعات
15آرمیتا32883078سرایانمراقبت و زیبایی
16نسترن32623731نهبندانمراقبت و زیبایی
17پرنیان32621648نهبندانصنايع پوشاك
18پارمیس32622990نهبندانمراقبت و زیبایی
19آموزشگاه طراحی دوخت تن پوش32124997اسدیهصنايع پوشاك
20عصر جدید09153353313بشرویهامور مالی و بازرگانی
21آموزشگاه رایانه آریا3224363اسدیهفن­اوری اطلاعات
22درسا32760840بشرویهصنايع پوشاك
23هوش برتر32664900سربیشهفن­اوری اطلاعات
24ماه آرا09389061663بشرویهمراقبت و زیبایی
25صدف32664420سربیشهمراقبت و زیبایی
26نیایش32789227بشرویهمراقبت و زیبایی
27کنکاش32666564سربیشهفن­اوری اطلاعات
28مبینا09158637914سربیشهصنايع پوشاك
29ارمغان32723664فردوسمراقبت و زیبایی
30زمرد32886097سرایانمراقبت و زیبایی