نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/12/4

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1توتیا32319299بیرجندمراقبت و زیبایی
2تک دوز32113146اسدیهصنايع پوشاك
3برخوردار32527397قائنصنايع پوشاك
4فروزش قاین32530819قائنفن­اوری اطلاعات
5اسپیرال32521555قائنفن­اوری اطلاعات
6دهقانی32521600قائنفن­اوری اطلاعات
7نیک نقش09391625117قائنصنايع پوشاك
8فروهر09397327060مشهدمراقبت و زیبایی
9یاس نبی09157207291قائنمراقبت و زیبایی
10فخر32521564قائنصنايع پوشاك
11شمیم09159655118قائنمراقبت و زیبایی
12اندیشه09151602123آرین شهرفن­اوری اطلاعات
13تزکیه09151648099قائنصنايع پوشاك
14 رایان کویر0568225552سرایانفن­اوری اطلاعات
15سینا32885565سرایانفن­اوری اطلاعات
16آرمیتا32883078سرایانمراقبت و زیبایی
17نسترن32623731نهبندانمراقبت و زیبایی
18پرنیان32621648نهبندانصنايع پوشاك
19پارمیس32622990نهبندانمراقبت و زیبایی
20آموزشگاه طراحی دوخت تن پوش32124997اسدیهصنايع پوشاك
21عصر جدید32787084بشرویهامور مالی و بازرگانی
22آموزشگاه رایانه آریا3224363اسدیهفن­اوری اطلاعات
23هوش برتر32664900سربیشهفن­اوری اطلاعات
24ماه آرا32760236بشرویهمراقبت و زیبایی
25صدف32664420سربیشهمراقبت و زیبایی
26نیایش32789227بشرویهمراقبت و زیبایی
27کنکاش32661264سربیشهفن­اوری اطلاعات
28مبینا09158637914سربیشهصنايع پوشاك
29ارمغان32723664فردوسمراقبت و زیبایی
30زمرد32886097سرایانمراقبت و زیبایی