نام کاربری
رمز ورود

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1شهریار4890آشخانهفناوری اطلاعات
2الوان32923626آشخانهصنايع پوشاك
3فتاحی32923252آشخانهمراقبت و زیبایی
4عالیه32924327آشخانهمراقبت و زیبایی
5یاس32921362آشخانهمراقبت و زیبایی
6مزرعه سبز32923633آشخانهامور زراعي
7سرمه36236029شیروانمراقبت و زیبایی
8گلگونه6231152شیروانمراقبت و زیبایی
9هلال احمر6234708شیروانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
10خالقی36227510شیروانصنايع پوشاك
11آتیه نگر36232992شیروانفناوری اطلاعات
12دیباگران36226365شیروانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
13توحید6235554شیروانصنايع پوشاك
14نگار36249694شیروانمراقبت و زیبایی
15پردازشگران36225303شیروانفناوری اطلاعات
16شکوه36224161شیروانصنايع پوشاك
17آرام6229338شیروانفناوری اطلاعات
18افاق000000شیروانمراقبت و زیبایی
19دانش36249422شیروانفناوری اطلاعات
20شکوفه6228327شیروانخدمات تغذيه اي
21نغمه36225039شیروانمراقبت و زیبایی
22گلناز36222159شیروانمراقبت و زیبایی
23مدایران36227277شیروانمراقبت و زیبایی
24آیسان6214617شیروانمراقبت و زیبایی
25خاتون36227572شیروانصنايع پوشاك
26سازه0000000شیروانمعماری
27گلفام6228375شیروانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
28حاج طالب طبیب32232493بجنوردگياهان دارويي و داروهاي گياهي
29کانون انجمن صنفی05842243995بجنورد
30عسل32721800بجنوردخدمات تغذيه اي