نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1شهریار4890آشخانهفناوری اطلاعات
2الوان32923626آشخانهصنايع پوشاك
3حنانه4223399آشخانهصنايع پوشاك
4فتاحی32923252آشخانهمراقبت و زیبایی
5عالیه32924327آشخانهمراقبت و زیبایی
6یاس32921362آشخانهمراقبت و زیبایی
7مزرعه سبز32923633آشخانهامور زراعي
8ایده32924060آشخانهصنايع پوشاك
9سرمه36236029شیروانمراقبت و زیبایی
10گلگونه6231152شیروانمراقبت و زیبایی
11هلال احمر6234708شیروانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
12خالقی36227510شیروانصنايع پوشاك
13آتیه نگر36232992شیروانفناوری اطلاعات
14دیباگران36226365شیروانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
15توحید6235554شیروانصنايع پوشاك
16نگار36249694شیروانمراقبت و زیبایی
17پردازشگران36225303شیروانفناوری اطلاعات
18شکوه36224161شیروانصنايع پوشاك
19آرام09360685144شیروانفناوری اطلاعات
20افاق000000شیروانمراقبت و زیبایی
21دانش36249422شیروانفناوری اطلاعات
22چهره برتر37686659مشهدمراقبت و زیبایی
23شکوفه6228327شیروانخدمات تغذيه اي
24نغمه36225039شیروانمراقبت و زیبایی
25گلناز36222159شیروانمراقبت و زیبایی
26مدایران36227277شیروانمراقبت و زیبایی
27آلماء خراسان09380183054تهرانصنايع پوشاك
28آیسان6214617شیروانمراقبت و زیبایی
29خاتون6226930شیروانصنايع پوشاك
30سازه0000000شیروانمعماری