نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1راهبر32922204آشخانهفن­اوری اطلاعات
2شهریار4890آشخانهفن­اوری اطلاعات
3الوان32923626آشخانهصنايع پوشاك
4حنانه4223399آشخانهصنايع پوشاك
5فتاحی32923252آشخانهمراقبت و زیبایی
6عالیه32924327آشخانهمراقبت و زیبایی
7یاس32921362آشخانهمراقبت و زیبایی
8مزرعه سبز32923633آشخانهامور زراعي
9ایده32924060آشخانهصنايع پوشاك
10سرمه36236029شیروانمراقبت و زیبایی
11گلگونه6231152شیروانمراقبت و زیبایی
12هلال احمر6234708شیروانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
13خالقی36227510شیروانصنايع پوشاك
14آتیه نگر36232992شیروانفن­اوری اطلاعات
15دیباگران36226365شیروانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
16توحید6235554شیروانصنايع پوشاك
17نگار36249694شیروانمراقبت و زیبایی
18پردازشگران6225303شیروانفن­اوری اطلاعات
19شکوه36224161شیروانصنايع پوشاك
20کیان36234489شیروانفن­اوری اطلاعات
21آرام6229338شیروانفن­اوری اطلاعات
22افاق000000شیروانمراقبت و زیبایی
23ساجدی05856234737شیروانصنايع پوشاك
24دانش36249422شیروانفن­اوری اطلاعات
25چهره برتر37686659مشهدمراقبت و زیبایی
26شکوفه6228327شیروانخدمات تغذيه اي
27نغمه36225039شیروانمراقبت و زیبایی
28گلناز36222159شیروانمراقبت و زیبایی
29مدایران36227277شیروانمراقبت و زیبایی
30آلماء خراسان93801830540تهرانصنايع پوشاك