نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/2/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1رایانه صنعت 07142474993بالادهفناوری اطلاعات
2عصر کامپیوتر(بالاده)42473403کازرونفناوری اطلاعات
3شیما4909بالادهمراقبت و زیبایی
4رایانا43524800ارسنجانفناوری اطلاعات
5پردوز44349912آبادهصنايع پوشاك
6سینا44334017آبادهفناوری اطلاعات
7غزل44340204آبادهمراقبت و زیبایی
8فرزانگان44334537آبادهفناوری اطلاعات
9نقره44346643آبادهمراقبت و زیبایی
10ياسين44360847آبادهامور مالی و بازرگانی
11ستاره طلایی نوین53223194استهبانمراقبت و زیبایی
12هدف53234001استهبانفناوری اطلاعات
13آرمان رایانه44523988اقلیدفناوری اطلاعات
14آرمان کامپیوتر44523988اقلیدفناوری اطلاعات
15اقلید پارسه44533150اقلیدفناوری اطلاعات
16پویان07144524668اقلیدهنرهای تجسمی
17 زاگرس 44593588اقلیدفناوری اطلاعات
18زیباپوش44527104اقلیدصنايع پوشاك
19سپهر44527549اقلیدفناوری اطلاعات
20علم گستر44593588سدهصنايع پوشاك
21 گلپوش44526659اقلیدصنايع پوشاك
22گلریز44530086اقلیدمراقبت و زیبایی
23گلشن44525223اقلیدمراقبت و زیبایی
24معراج 44596377دژکردفناوری اطلاعات
25فرارایانه44492878قادرآبادفناوری اطلاعات
26گیسو آرا44450161صفاشهرمراقبت و زیبایی
27آل یاسین 09177294086شیرازفناوری اطلاعات
28ریحانه 09171384677زرقانصنایع چرم، پوست، خز
29سهیل 09176108077شیرازفرش
30شهر آفتاب32628565شیرازمراقبت و زیبایی