نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/6/31

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بسیج31125514قمامور مالی و بازرگانی
2پارسی ماد38803340قمامور مالی و بازرگانی
3تراشه 36639915قمفن­اوری اطلاعات
4رسانه7749005قمفن­اوری اطلاعات
5سبز37741286قمفن­اوری اطلاعات
6شایسته پور37714512قمفن­اوری اطلاعات
7شبستری025قمامور مالی و بازرگانی
8علم جاوید36632323قمفن­اوری اطلاعات
9آریان36704131قممراقبت زیبایی
10چرتکه نوین37710009قمامور مالی و بازرگانی
11چرتکه37710009قمامور مالی و بازرگانی
12آموزشگاه کارآفرین3632627قمامور مالی و بازرگانی
13آموزشگاه کارآفرینان3632627قمامور مالی و بازرگانی
14علم وصنعت نوین36631890قمبرق
15آریا09125511456قمالکترونیک
16طرح ونقش32900348قمعمران
17طرح ونقش و ترسیم32900348قمعمران
18محراب37715880قمعمران
19سیمای علم37834645قمبهداشت و ایمنی
20آریانا38818959قمفن­اوری اطلاعات
21آذرخش38844520قممراقبت زیبایی
22آذردخت38908008قمصنايع پوشاك
23آیسا38863784قمصنايع پوشاك
24الغدیر36655966قمصنايع پوشاك
25تداعی37728701قمفن­اوری اطلاعات
26تراشه ساز36629532قمفن­اوری اطلاعات
27 انقلاب37700590قمصنايع پوشاك
28حقیقت رایانه37749983قمفن­اوری اطلاعات
29رسانه برتر7749005قمفن­اوری اطلاعات
30شبستری نوین37833774قمفن­اوری اطلاعات
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی ۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583628
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524