نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/3/6

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه های آموزشیجزئیات
1بسیج31125514قم
2پارسی ماد38803340قم
3پاسارگاد36701338قم
4تراشه36639915قم
5رسانه7749005قم
6سبز37741286قم
7شایسته پور37714512قم
8شبستری025قم
9علم جاوید36632323قم
10علی ابن ابیطالب36662266قم
11آریان36704131قم
12چرتکه نوین37710009قم
13چرتکه37761188قم
14آموزشگاه کارآفرین3632627قم
15آموزشگاه کارآفرینان3632627قم
16علم وصنعت نوین36631890قم
17آریا09125511456قم
18طرح ونقش32900348قم
19طرح ونقش و ترسیم32900348قم
20محراب37715880قم
21سیمای علم37834645قم
22آریانا38818959قم
23آذرخش38844520قم
24آذردخت38908008قم
25آیسا38863784قم
26الغدیر36655996قم
27تداعی37728701قم
28تراشه ساز36614771قم
29 انقلاب37700590قم
30حقیقت رایانه37749983قم
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(021)66583657
موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی 1263-64-65
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583510
بهسازی و نظارت: (021)66583524
دفتر راهبری اجرای آموزش (کلیه دوره های دولتی): (021)66941250 - داخلی 1492