نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/3/5

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1بسیج31125514قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
2پارسی ماد38803340قمامور مالی و بازرگانیحسابدار حقوق و دستمزد *
3تراشه 36639915قمفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
4رسانه7749005قمفن­اوری اطلاعاتشهروند الکترونیکی (E-Citizen) *
5سبز37741286قمفن­اوری اطلاعاتکاربر رایانه (کار و دانش)
6شایسته پور37714512قمفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویسVISUAL-BASIC *
7شبستری025قمامور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)
8علم جاوید36632323قمفن­اوری اطلاعاتکاربر بانک اطلاعاتی SQL Server، Access *
92036704131قممراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره مردانه *
10چرتکه نوین37710009قمامور مالی و بازرگانیحسابدار حقوق و دستمزد *
11چرتکه37710009قمامور مالی و بازرگانیحسابدار دولتی
12آموزشگاه کارآفرین3632627قمامور مالی و بازرگانیتحلیل گر بورس (کار و دانش)
13آموزشگاه کارآفرینان3632627قمامور مالی و بازرگانیتحلیل گر بورس (کار و دانش)
14مجتمع فنی علم وصنعت نوین36631890قمبرقبرقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)
15مجتمع فنی آموزشی آریا38839163قمالکترونیکمکاترونیک کار
16طرح و نقش32900348قمعمرانطراح معماری داخلی *
17طرح و نقش و ترسیم32900348قمعمراننقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (کار و دانش)
18محراب37715880قمعمراننقشه کشی سازه (کار و دانش)
19محراب نوین37715880قمعمراننقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (کار و دانش)
20سیمای علم37834645قمبهداشت و ایمنیامدادگر حوادث
21آریانا38818959قمفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویسVISUAL-BASIC *
22آذرخش38844520قممراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه
23آیسا38863784قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
24تداعی37728701قمفن­اوری اطلاعاتطراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)
25تراشه ساز36629532قمفن­اوری اطلاعاتکارور Flash MX (کار و دانش)
26انقلاب37700590قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز
27حقیقت رایانه37749983قمفن­اوری اطلاعاتشهروند الکترونیکی (E-Citizen) *
28رسانه برتر7749005قمفن­اوری اطلاعاترایانه کار ICDL درجه1
29شبستری نوین37833774قمفن­اوری اطلاعاتکارور شبکه اینترنت (کار و دانش)
30مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی