نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1چرتکه37710009قمامور مالی و بازرگانیحسابدار دولتی
2آموزشگاه کارآفرین3632627قمامور مالی و بازرگانیتحلیل گر بورس (کار و دانش)
3آموزشگاه کارآفرینان3632627قمامور مالی و بازرگانیتحلیل گر بورس (کار و دانش)
4مجتمع فنی علم وصنعت نوین36631890قمبرقبرقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)
5مجتمع فنی آموزشی آریا38839163قمبرقنصاب و تعمیرکار آسانسور
6طرح و نقش32900348قمعمرانطراح معماری داخلی *
7طرح و نقش و ترسیم32900348قمعمراننقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (کار و دانش)
8محراب37715880قمعمراننقشه کشی سازه (کار و دانش)
9محراب نوین37715880قمعمراننقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (کار و دانش)
10سیمای علم37834645قمبهداشت و ایمنیامدادگر حوادث
11آریانا38818959قمفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویسVISUAL-BASIC *
12آذرخش38844520قممراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه
13آیسا38863784قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
14تداعی37728701قمفن­اوری اطلاعاتطراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)
15تراشه ساز36629532قمفن­اوری اطلاعاتکارور Flash MX (کار و دانش)
16انقلاب37700590قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز
17حقیقت رایانه37749983قمفن­اوری اطلاعاتشهروند الکترونیکی (E-Citizen) *
18رسانه برتر7749005قمفن­اوری اطلاعاترایانه کار ICDL درجه1
19شبستری نوین37833774قمفن­اوری اطلاعاتکارور شبکه اینترنت (کار و دانش)
20مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
21علم جویان جوان36632323قمفن­اوری اطلاعاتکارور CORELDRAW (کار و دانش)
22فروغ اندیشه327002245قمفن­اوری اطلاعاتکاربر نرم افزار اداری *
23ماد38803340قمفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویس ASP.Net مقدماتی
24صدف32938321قمهنرهای تجسمیخوشنویس مقدماتی ( متوسط و خوش )
25رومینا37724188قمصنایع غذاییاشپز غذاهای فوری (کار و دانش)
26عسل32937400قمخدمات تغذيه اياشپز سنتی (کار و دانش)
27آي سودا37740553قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
28 نگین37776821قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
29نمونه37756262قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
30وقار37225869قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *