نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/3/28

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1آریانا38818959قمفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویسVISUAL-BASIC *
2آذرخش38844520قممراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه
3آیسا38863784قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
4تداعی37728701قمفن­اوری اطلاعاتطراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)
5تراشه ساز36629532قمفن­اوری اطلاعاتکارور Flash MX (کار و دانش)
6انقلاب37700590قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز
7حقیقت رایانه37749983قمفن­اوری اطلاعاتشهروند الکترونیکی (E-Citizen) *
8رسانه برتر7749005قمفن­اوری اطلاعاترایانه کار ICDL درجه1
9شبستری نوین37833774قمفن­اوری اطلاعاتکارور شبکه اینترنت (کار و دانش)
10مجتمع فنی آموزشی علم برتر37740479قمفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
11علم جویان جوان36632323قمفن­اوری اطلاعاتکارور CORELDRAW (کار و دانش)
12فروغ اندیشه327002245قمفن­اوری اطلاعاتکاربر نرم افزار اداری *
13ماد38803340قمفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویس ASP.Net مقدماتی
14صدف32938321قمهنرهای تجسمیخوشنویس مقدماتی ( متوسط و خوش )
15رومینا37724188قمصنایع غذاییاشپز غذاهای فوری (کار و دانش)
16عسل32937400قمخدمات تغذيه اياشپز سنتی (کار و دانش)
17آي سودا37740553قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
18 نگین37776821قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
19نمونه37756262قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
20وقار37225869قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
21هاله37204698قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
22هدایت37737761قمصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
23بعثت32613706قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
24بهاران38603278قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
25بوستان36619338قمصنايع پوشاكالگوساز و برشکار لباس زنانه
26 هستی38816891قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
27یگانه36632389قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
28پرن32917637قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
29پارسا36630747قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
30پارمیس38864862قمصنايع پوشاكضخیم دوز زنانه (کار و دانش)