نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/5/30

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1علم جویان جوان36632323قمفن­اوری اطلاعات
2فروغ اندیشه327002245قمفن­اوری اطلاعات
3ماد38803340قمفن­اوری اطلاعات
4صدف32938321قمهنرهای تجسمی
5رومینا37724188قمخدمات تغذيه اي
6عسل32937400قمخدمات تغذيه اي
7 نگین37776821قمصنايع پوشاك
8نمونه37756262قمصنايع پوشاك
9وقار37225869قمصنايع پوشاك
10هاله37204698قمصنايع پوشاك
11هدایت37737761قمصنايع پوشاك
12بعثت32613706قمصنايع پوشاك
13بهاران38603278قمصنايع پوشاك
14بوستان36619338قمصنايع پوشاك
15هستی38816891قمصنايع پوشاك
16یگانه36632389قمصنايع پوشاك
17پرن32917637قممراقبت و زیبایی
18پارسا36630747قمصنايع پوشاك
19پارمیس38864862قمصنايع پوشاك
20پردیس38847171قمصنايع پوشاك
21سپیده37504705قمصنايع پوشاك
22پویا32603511قممراقبت و زیبایی
23سرخ پوش37830680قمصنايع پوشاك
24سعادت36621649قمصنايع پوشاك
25سلاله02536601919قمصنايع پوشاك
26تماشا36665902قممراقبت و زیبایی
27تهمینه32910926قممراقبت و زیبایی
28شفیعه38832365قمصنايع پوشاك
29تینا32615692قممراقبت و زیبایی
30جلوه38801699قممراقبت و زیبایی