نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/3/28

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1علم جویان جوان36632323قمفن­اوری اطلاعاتکارور CORELDRAW (کار و دانش)
2فروغ اندیشه327002245قمفن­اوری اطلاعاتکاربر نرم افزار اداری *
3ماد38803340قمفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویس ASP.Net مقدماتی
4صدف32938321قمهنرهای تجسمیخوشنویس مقدماتی ( متوسط و خوش )
5رومینا37724188قمصنایع غذاییاشپز غذاهای فوری (کار و دانش)
6عسل32937400قمخدمات تغذيه اياشپز سنتی (کار و دانش)
7آي سودا37740553قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
8 نگین37776821قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
9نمونه37756262قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
10وقار37225869قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
11هاله37204698قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
12هدایت37737761قمصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
13بعثت32613706قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
14بهاران38603278قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
15بوستان36619338قمصنايع پوشاكالگوساز و برشکار لباس زنانه
16 هستی38816891قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
17یگانه36632389قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
18پرن32917637قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
19پارسا36630747قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
20پارمیس38864862قمصنايع پوشاكضخیم دوز زنانه (کار و دانش)
21پردیس38847171قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
22سپیده37504705قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
23پویا32603511قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
24سرخ پوش37830680قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
25سعادت36621649قمصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
26سلاله02536601919قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
27تماشا36665902قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
28تهمینه32910926قممراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
29شفیعه38832365قمصنايع پوشاكمانتو دوز *
30تینا32615692قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *