نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/3/28

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1هاله37204698قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
2هدایت37737761قمصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
3بعثت32613706قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
4بهاران38603278قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
5بوستان36619338قمصنايع پوشاكالگوساز و برشکار لباس زنانه
6 هستی38816891قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
7یگانه36632389قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
8پرن32917637قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
9پارسا36630747قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
10پارمیس38864862قمصنايع پوشاكضخیم دوز زنانه (کار و دانش)
11پردیس38847171قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
12سپیده37504705قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
13پویا32603511قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
14سرخ پوش37830680قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
15سعادت36621649قمصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
16سلاله02536601919قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
17تماشا36665902قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
18تهمینه32910926قممراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
19شفیعه38832365قمصنايع پوشاكمانتو دوز *
20تینا32615692قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
21جلوه38801699قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
22چهره36613182قممراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
23ترنج37747539قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
24صحرایی38831065قمصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
25صداقت32928776قمصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
26خندان36609114قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
27تن آذین32904936قمصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
28صفا36611924قمصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
29خوبان36600813قممراقبت و زیباییارایش وپیرایش زنانه
30دانیال38840100قممراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *