نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/2

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1سپیدار33356390تبریزفناوری اطلاعات
2ونک35245159تبریزمراقبت و زیبایی
3هنردوخت33867302تبریزصنايع پوشاك
4 کلید هنر33819748تبریزصنايع پوشاك
5آتوسا04137229820مراغهمراقبت و زیبایی
6بانوان پویا09141146103تبریزمراقبت و زیبایی
7ترگل43233361سرابمراقبت و زیبایی
8آی پارا43237718سرابمراقبت و زیبایی
9بانوی ایرانی2227869سرابمراقبت و زیبایی
10آفرینا43223652سرابمراقبت و زیبایی
11ايران سيستم 43229252سرابفناوری اطلاعات
12نواندیشان جوان52221809میانهفناوری اطلاعات
13 آذرهنر04114799289تبریزصنایع دستی (دوختهای سنتی)
14تندیس52245361میانهفناوری اطلاعات
15طوبی09144084560تبریزصنايع پوشاك
16ماندگار32841496تبریزصنايع پوشاك
17عصر دانش52240940میانهفناوری اطلاعات
18سرور52229105میانهصنايع پوشاك
19کتیرا32665865تبریزمراقبت و زیبایی
20رویا34779820تبریزمراقبت و زیبایی
21صیامی52233767میانهصنايع پوشاك
22ثمین36574944تبریزمراقبت و زیبایی
23عقیق33341591تبریزخدمات تغذيه اي
24رایان گستر43231044سرابفناوری اطلاعات
25کلیک نو33377363تبریزالکترونیک
26هستی36575716تبریزمراقبت و زیبایی
27گل نرگس52222801میانهصنايع پوشاك
28عصر جدید43235532سرابفناوری اطلاعات
29قصر ملکه09359850915تبریزمراقبت و زیبایی
30دانش وصنعت34760565تبریزفناوری اطلاعات