نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/1/31

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1مجتمع آموزشی فنی وحرفه ای آزاد کسری سنندج3291044سنندجامور مالی و بازرگانیحسابدار حقوق و دستمزد *
2تکنو آموزش33166782سنندجصنايع خودروتون اپ (تنظیم کار موتور) درجه 2 *
3مجتمع آموزشی فنی وحرفه ای آزادزانیارکارآفرین غرب س08733280039سنندجامور مالی و بازرگانیاقتصاد سنجی کاربردی
4هدف سنندج08713281981سنندجعمرانسازه های ماکارونی 1
5آموزشگران علوم آفاق33241797سنندجامور مالی و بازرگانیحسابدار حقوق و دستمزد *
6آموزشگاه فنی و حرفه ای آزادشیرین مریوان3240543مریوانمراقبت و زیباییارایش وپیرایش زنانه
7نیکو38232294بیجارصنايع پوشاكمانتو دوز *
8ممتاز38225476بیجارمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه *
9کاردوک کامیاران35529881کامیارانفن­اوری اطلاعاترایانه کار ICDL درجه1
10نینا کامیاران3524491کامیارانمراقبت و زیبایی ارایشگر ناخن *
11مهشاد38232294بیجارصنايع پوشاكخیاط لباس های کشی (کار و دانش)
12ایده عمارت سنندج3291874سنندجعمرانتحلیل ساز با نرم افزار Safe
13اطلس سنندج3227846سنندجفن­اوری اطلاعاترایانه کار ICDL درجه 1
14مجتمع آموزشی افق سنندج6661553سنندجفن­اوری اطلاعاترایانه کار ICDL درجه 1
15پویاتکنیک33155605سنندجالکترونیکتعمیرکار تلویزیون های پیشرفته (LCD و پلاسما) *
16ترنج سنندج2264247سنندجصنايع پوشاكالگو ساز لباس به روش حجمی *
17هنرمندان كارآفرين كردستان(1213)-سنندج3285726سنندجصنایع چوبمنبت معرق کار درجه 1
18رخساره سنندج3564090سنندجصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
19روشنک33150610سنندجصنایع نساجیکاموا بافی با ماشین دستباف خانگی
20ژرفا پیام33242004سنندجفناوري ارتباطاتطراح شبکه های فیبر نوری
21ژیلا33170431سنندجصنایع دستی (بافت)بافنده پوشاک دومیل
22شقایق33626163سنندجصنايع پوشاكراسته دوز (کار و دانش)
23کارآفرین36308434سقزامور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)
24میخک36215395سقزمراقبت و زیباییآرايشگر ناخن
25مادیا محاسب36222067سقزفن­اوری اطلاعاترایانه کار درجه دو
26آموزشگاه فجر33166639سنندجمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
27آموزشگاه فرزانگان33226689سنندجفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB
28کانون امام خمینی سنندج3288660سنندجفن­اوری اطلاعاترایانه کار ICDL درجه 1
29آموزشگاه الهام5250230قروهخدمات آموزشیمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده *
30مریم33168846سنندجصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکتهای مردمی: (021)66941250
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524