نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1مولوی46228843جوانرودفناوری اطلاعات
2گیسیا46523556روانسرمراقبت و زیبایی
3قصرتمدن42421450قصر شیرینفناوری اطلاعات
4مدلهای زیبا 42426928قصر شیرینصنايع پوشاك
5نسیما 342422508قصر شیرینمراقبت و زیبایی
6پاییزان45233788اسلام آبادغربصنایع دستی (بافت)
7ساحل45222287اسلام آبادغربمراقبت و زیبایی
8شمیم5230001اسلام آبادغربمراقبت و زیبایی
9طنین08345242833اسلام آبادغربمراقبت و زیبایی
10ققنوس08345245804اسلام آبادغربصنايع پوشاك
11کتیبه45220393اسلام آبادغربامور مالی و بازرگانی
12کلبه هنر45222387اسلام آبادغربصنايع پوشاك
13مهسان45225506اسلام آبادغربخدمات آموزشی
14ناصری45228415اسلام آبادغربصنايع پوشاك
15هستی5245784اسلام آبادغربمراقبت و زیبایی
16عفیف45237107اسلام آبادغربفرش
17درسا46139100پاوهمراقبت و زیبایی
18مهارت43742013گهوارهفناوری اطلاعات
19ملائک09183352430سرپل ذهابصنايع پوشاك
20پویندگان هنر2220989سرپل ذهابصنايع پوشاك
21هنرکده7264030سرپل ذهابصنايع پوشاك
22بانوی شرقی09187184876سرپل ذهابمراقبت و زیبایی
23حکیم08372236322کنگاورساختمان
24زیتون48235141کنگاورفناوری اطلاعات
25پونه48220010کنگاورمراقبت و زیبایی
26ترنج48238124کنگاورصنایع دستی (بافت)
27هوش مصنوعی38254267کرمانشاهفناوری اطلاعات
28لتکا37217823کرمانشاهصنایع چرم، پوست، خز
29کوشا34662575کرمانشاهبرق
30اندیشه37228686کرمانشاهمراقبت و زیبایی