نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1مولوی46228843جوانرودفن­اوری اطلاعاترایانه کار نرم افزار POWER POINT (کار و دانش)
2صبا33772043سنندجصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
3ماد46121622پاوهامور مالی و بازرگانیاقتصاد سنجی کاربردی
4گیسیا08326526074روانسرمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
5قصرتمدن1427قصر شیرینفن­اوری اطلاعاترایانه کار ICDL درجه1
6مدلهای زیبا2426928قصر شیرینصنايع پوشاكضخیم دوز زنانه
7نسیما 42422508قصر شیرینمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
8ابتکار09189956851اسلام آبادغرببرقبرقکار ساختمان درجه 1 *
9پائیزان08325225110اسلام آبادغربصنایع نساجیبافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگی
10ساحل45222487اسلام آبادغربمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه *
11شمیم08325230178اسلام آبادغربمراقبت و زیباییارایش و پیرایش زنانه
12طنین08325242833اسلام آبادغربمراقبت و زیباییارایشگر موی زنانه (کار دانش) *
13ققنوس09185939382اسلام آبادغربصنايع پوشاكالگوساز و برشکار لباس زنانه
14کتیبه45220393اسلام آبادغربامور مالی و بازرگانیاقتصاد سنجی کاربردی
15کلبه هنر08325222378اسلام آبادغربصنايع پوشاكطراحی لباس زنانه و دخترانه (کار و دانش)
16گنجینه08325241090اسلام آبادغربفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی *
17مهسان08345225506اسلام آبادغربخدمات آموزشیمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده *
18ناصری5228415اسلام آبادغربصنايع پوشاكالگوساز و برشکار لباس زنانه
19هستی5245784اسلام آبادغربمراقبت و زیباییارایش و پیرایش زنانه
20تیموری09188574553اسلام آبادغربفن­اوری اطلاعاتاتوماسیون اداری درجه 2
21اوین09388331340اسلام آبادغربمراقبت و زیباییارایش و پیرایش زنانه
22کجین08325227364اسلام آبادغربصنایع دستی (بافت)قالی باف تابلویی
23ضحی9186236433اسلام آبادغربصنایع دستی (بافت)قالی باف
24درسا7230848پاوهمراقبت و زیباییارایش وپیرایش زنانه
25مهارت43742013گهوارهفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی *
26ملائک2222227سرپل ذهابصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
27پویندگان هنر08342220989سرپل ذهابصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
28بانوی شرقی09187184876سرپل ذهابمراقبت و زیباییترمیم کننده موی سر (کار و دانش)
29حکیم08372236322کنگاورعمرانکار با نرم افزار راه سازی  CSDP
30مهرگان2220772کنگاورفن­اوری اطلاعاتاموزش پیشرفته نرم افزار Microsoft Office Planner 103