نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/7/28

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشی
                               #نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
                               1سپید رایانه رستم آباد34671133رستم آبادفن­اوری اطلاعات
                               2اندیشه سبز منجیل (برادران و خواهران)34643410منجیلفن­اوری اطلاعات
                               3پردازشگران اهورا منجیل34642776منجیلفن­اوری اطلاعات
                               4فجر لوشان34601603لوشانامور مالی و بازرگانی
                               5هدیه33244552رشتفن­اوری اطلاعات
                               6خوارزمی42122643آستانه اشرفیهفن­اوری اطلاعات
                               7قائم آستانه اشرفیه34403837آستانه اشرفیهفن­اوری اطلاعات
                               8معالی آستانه اشرفیه34555831کوچصفهانفن­اوری اطلاعات
                               9استقلال42123264آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
                               10آریان42128980آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
                               11ایمانی42129292آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
                               12آراسته آستانه اشرفیه42137803آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
                               13آفرینش آستانه اشرفیه4234743آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
                               14نوین اشرفیه42121583آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
                               15عینی42126424آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
                               16پردیس42824589کیاشهرصنايع پوشاك
                               17مهدیه42821390کیاشهرصنايع پوشاك
                               18شاخه طوبی آستانه اشرفیه34400042آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
                               19رودبه01334400888آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
                               20نور34400428آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
                               21مرواریدنو01334404464آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
                               22گلباران نوین01325227494کوچصفهانصنايع پوشاك
                               23بهار01333821029کوچصفهانصنايع پوشاك
                               24سرو ناز42122693آستانه اشرفیهمراقبت زیبایی
                               25گلین42124577آستانه اشرفیهمراقبت زیبایی
                               26گیشه42120884آستانه اشرفیهمراقبت زیبایی
                               27سحرآرا42124276آستانه اشرفیهمراقبت زیبایی
                               28مهلا آستانه اشرفیه4234699آستانه اشرفیهمراقبت زیبایی
                               29هزار و یک شب آستانه اشرفیه42124492آستانه اشرفیهمراقبت زیبایی
                               30گلباران42120494آستانه اشرفیهمراقبت زیبایی
                                


                               حق نشر
                               تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
                               طراحی و تولید:
                               دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

                               توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
                               Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

                               تماس باما
                               ایمیل: support@portaltvto.com

                               موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی ۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵
                               پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
                               نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524