نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/3/7

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1سپيد رايانه 4080رستم آبادفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی *
2اندیشه سبز منجیل (برادران و خواهران)34643410منجیلفن­اوری اطلاعاتاتوماسیون اداری درجه 2
3پردازشگران اهورا منجیل34642776منجیلفن­اوری اطلاعاتاموزش پیشرفته نرم افزار Microsoft Office Planner 103
4فجر1603لوشانامور مالی و بازرگانیمسیول فروش
5هدیه33244552رشتفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی *
6خوارزمی42122643آستانه اشرفیهفن­اوری اطلاعاتاموزش پیشرفته نرم افزار Microsoft Office Planner 103
7قائم آستانه اشرفیه34403837آستانه اشرفیهفن­اوری اطلاعاترایانه کار ICDL درجه1
8معالی آستانه اشرفیه34555831کوچصفهانفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویس زبان DELPHI
9استقلال42123264آستانه اشرفیهصنايع پوشاكپرده دوز درجه 2 (کار و دانش)
10ایمانی42129292آستانه اشرفیهصنايع پوشاكپرده دوز درجه 1 (کار و دانش)
11آراسته آستانه اشرفیه42137803آستانه اشرفیهصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
12آفرینش42125615آستانه اشرفیهصنايع پوشاكالگو ساز لباس به روش حجمی
13نوین اشرفیه42121583آستانه اشرفیهصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
14عینی42126424آستانه اشرفیهصنايع پوشاكالگو ساز لباس به روش حجمی
15پردیس42824589کیاشهرصنايع پوشاكپرده دوز درجه 1 (کار و دانش)
16مهدیه42821390کیاشهرصنايع پوشاكراسته دوز (کار و دانش)
17شاخه طوبی آستانه اشرفیه34400042آستانه اشرفیهصنايع پوشاكشلوار دوز *
18رودبه01334400888آستانه اشرفیهصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
19نور34400428آستانه اشرفیهصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
20مرواریدنو01334404464آستانه اشرفیهصنايع پوشاكالگو ساز لباس به روش حجمی
21گلباران نوین01325227494کوچصفهانصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
22بهار01333821029کوچصفهانصنايع پوشاكطراحی لباس زنانه و دخترانه (کار و دانش)
23سرو ناز42122693آستانه اشرفیهمراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
24گلین42124577آستانه اشرفیهمراقبت و زیباییکلاه گیس باف با موی طبیعی زنانه *
25گیشه42120884آستانه اشرفیهمراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
26سحرآرا42124276آستانه اشرفیهمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
27مهلا آستانه اشرفیه4234699آستانه اشرفیهمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
28هزار و یک شب42124492آستانه اشرفیهمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
29گلباران42120494آستانه اشرفیهمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
30پریان آستانه اشرفیه4821459کیاشهرمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *