نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/5/31

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1سپید رایانه رستم آباد34671133رستم آبادفن­اوری اطلاعات
2اندیشه سبز منجیل (برادران و خواهران)34643410منجیلفن­اوری اطلاعات
3پردازشگران اهورا منجیل34642776منجیلفن­اوری اطلاعات
4فجر لوشان34601603لوشانامور مالی و بازرگانی
5هدیه33244552رشتفن­اوری اطلاعات
6خوارزمی42122643آستانه اشرفیهفن­اوری اطلاعات
7قائم آستانه اشرفیه34403837آستانه اشرفیهفن­اوری اطلاعات
8معالی آستانه اشرفیه34555831کوچصفهانفن­اوری اطلاعات
9استقلال42123264آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
10آریان42128980آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
11ایمانی42129292آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
12آراسته آستانه اشرفیه42137803آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
13آفرینش آستانه اشرفیه4234743آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
14نوین اشرفیه42121583آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
15عینی42126424آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
16پردیس42824589کیاشهرصنايع پوشاك
17مهدیه42821390کیاشهرصنايع پوشاك
18شاخه طوبی آستانه اشرفیه34400042آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
19ضیاء34400007آستانه اشرفیهصنایع دستی (دوختهای سنتی)
20رودبه01334400888آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
21نور34400428آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
22مرواریدنو01334404464آستانه اشرفیهصنايع پوشاك
23گلباران نوین01325227494کوچصفهانصنايع پوشاك
24بهار01333821029کوچصفهانصنايع پوشاك
25سرو ناز42122693آستانه اشرفیهمراقبت زیبایی
26گلین42124577آستانه اشرفیهمراقبت زیبایی
27گیشه42120884آستانه اشرفیهمراقبت زیبایی
28سحرآرا42124276آستانه اشرفیهمراقبت زیبایی
29مهلا آستانه اشرفیه4234699آستانه اشرفیهمراقبت زیبایی
30هزار و یک شب آستانه اشرفیه42124492آستانه اشرفیهمراقبت زیبایی
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی 1263-64-65
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583510
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524