نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اندیشه46229000خمینفناوری اطلاعات
2سادات32239163اراکصنايع پوشاك
3عصر هنر32779162اراکصنايع پوشاك
4الوند32246122اراکصنايع پوشاك
5پرستو32766100اراکصنايع پوشاك
6عرفان33131832اراکصنايع پوشاك
7قاصدک32236434اراکمراقبت و زیبایی
8ارکیده2271988اراکمراقبت و زیبایی
9بهاران3222488اراکمراقبت و زیبایی
10گلشید34025058اراکمراقبت و زیبایی
11دلارا33251793اراکمراقبت و زیبایی
12ماهان32228103اراکمراقبت و زیبایی
13رضا33254790اراکالکترونیک
14ستارگان33120388اراکصنايع پوشاك
15کبریا32245084اراکمراقبت و زیبایی
16نسیم34053509اراکصنايع پوشاك
17ظفری32216949اراکطلا و جواهرسازی
18عادله32275544اراکصنایع دستی (دوختهای سنتی)
19البرز32228477اراکمراقبت و زیبایی
20رنگارنگ33135632اراکصنايع پوشاك
21آریا32243643اراکفناوری اطلاعات
22حجاب آرا33135457اراکمراقبت و زیبایی
23پیرایه32216703اراکمراقبت و زیبایی
24دیانا32760149اراکمراقبت و زیبایی
25شاهکار32268425اراکمراقبت و زیبایی
26پائیزان33665299اراکهنرهای تجسمی
27مهران32249427اراکصنايع پوشاك
28ماه چهره32235282اراکمراقبت و زیبایی
29سیمین4056651اراکصنايع دستي(چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شيشه‘چرم)
30نخبگان2213865اراکبرق