نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/3/7

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1مائده09183077010کبودرآهنگصنايع پوشاكالگو ساز لباس به روش حجمی
2ماهاگون35224700کبودرآهنگمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
3بوعلی35221548کبودرآهنگفن­اوری اطلاعاتتکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
4ملیکا36222345رزنمراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
5چهره سازان33130399اسدآبادمراقبت و زیباییترمیم کننده موی سر (کار و دانش)
6پیوند33134193اسدآبادمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه *
7یاسین3450056بهارصنايع پوشاكالگو ساز لباس با رایانه
8شادی34503977بهارمراقبت و زیباییترمیم کننده موی سر (کار و دانش)
9آموزش34502558بهارفن­اوری اطلاعاتطراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)
10ساینا34622562صالح آبادصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
11آموزشگاه پریا4225775تویسرکانمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
12اسراء34295837همدانصنايع پوشاكالگو ساز لباس به روش حجمی
13آموزشگاه فدک4248436تویسرکانصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
14غزال34923722تویسرکانمراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه
15 معنوی32516564همدانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
16یاهو32225234ملایرفن­اوری اطلاعاتاتوماسیون اداری درجه 2
17روبان38273583همدانصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
18پرستو09378605374همدانصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
19آموزشگاه اندیشمند34926944تویسرکانفن­اوری اطلاعاتکارور PHOTOSHOP
20جامه 44265107تهرانصنايع پوشاكطراحی لباس زنانه و دخترانه (کار و دانش)
21مهدیس2677947همدانصنايع پوشاكخیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)
22باران38346073همدانصنايع پوشاكالگو ساز لباس با رایانه
23دیبا38377199همدانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
24آموزشگاه سپهر رایان32220029ملایرامور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)
25نیک پرداز32221852ملایرفن­اوری اطلاعاتاتوماسیون اداری درجه 2
26مدرسان شريف32223554ملایرفناوري ارتباطاتتعمیرکار تلفن همراه
27طنین32222004ملایرمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
28برنا2228432ملایرمراقبت و زیباییارایش وپیرایش زنانه
29آرمیتی32251062ملایرمراقبت و زیبایی ارایشگر ناخن *
30پاگلی38327428همدانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*