نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/24

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1آرنا36240290یزدمراقبت و زیبایی
2ستاره شب37222484یزدمراقبت و زیبایی
3مطهر37227795یزدمراقبت و زیبایی
4تينا03517243309یزدصنايع پوشاك
5جواهر36235665یزدصنايع پوشاك
6ملیح38272279یزدمراقبت و زیبایی
7آتنا37256865یزدمراقبت و زیبایی
8آتوسا38225182یزدمراقبت و زیبایی
9حریرسبز36204888یزدصنايع پوشاك
10ملیکا35255287یزدمراقبت و زیبایی
11آذین6238272یزدمراقبت و زیبایی
12آراد36201856یزدمراقبت و زیبایی
13آریاچهر36213298یزدمراقبت و زیبایی
14موژان طلایی35232554یزدمراقبت و زیبایی
15آفرينا38208184یزدمراقبت و زیبایی
16آلا35248200یزدمراقبت و زیبایی
17آیدا36214258یزدمراقبت و زیبایی
18افروز38268711یزدمراقبت و زیبایی
19افسانه35253122یزدمراقبت و زیبایی
20ریحان35219399یزدصنايع پوشاك
21افسون38206863یزدمراقبت و زیبایی
22مهرآرا36239649یزدمراقبت و زیبایی
23آترین37258063یزدمراقبت و زیبایی
24افق طلایی38333997یزدمراقبت و زیبایی
25الماس35269950یزدمراقبت و زیبایی
26الماس شهر38283060یزدمراقبت و زیبایی
27مهرآفرین38244359یزدمراقبت و زیبایی
28الهه ناز36244467یزدمراقبت و زیبایی
29مهرانه35236108یزدمراقبت و زیبایی
30بانو38225789یزدمراقبت و زیبایی