نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1آرنا36240290یزدمراقبت و زیبایی
2ستاره شب37222484یزدمراقبت و زیبایی
3مطهر37227795یزدمراقبت و زیبایی
4جواهر36235665یزدصنايع پوشاك
5آتنا37256865یزدمراقبت و زیبایی
6حریرسبز36204888یزدصنايع پوشاك
7ملیکا35255287یزدمراقبت و زیبایی
8آذین6238272یزدمراقبت و زیبایی
9آریاچهر36213298یزدمراقبت و زیبایی
10آفرينا38208184یزدمراقبت و زیبایی
11آلا35248200یزدمراقبت و زیبایی
12آیدا36214258یزدمراقبت و زیبایی
13افروز38268711یزدمراقبت و زیبایی
14افسانه35230313یزدمراقبت و زیبایی
15ریحان35219399شاهدیهصنايع پوشاك
16افسون38206863یزدمراقبت و زیبایی
17مهرآرا36239649یزدمراقبت و زیبایی
18آترین37258063یزدمراقبت و زیبایی
19افق طلایی38333997یزدمراقبت و زیبایی
20الماس شهر38283060یزدمراقبت و زیبایی
21مهرآفرین38244359یزدمراقبت و زیبایی
22الهه ناز36244467یزدمراقبت و زیبایی
23مهرانه35236108یزدمراقبت و زیبایی
24بانو38225789حمیدیامراقبت و زیبایی
25مهلا36284015یزدمراقبت و زیبایی
26بانوی گلها35235397یزدمراقبت و زیبایی
27برلیان35250688یزدمراقبت و زیبایی
28مهیا36254614یزدمراقبت و زیبایی
29شاه پسند38330219یزدمراقبت و زیبایی
30بهناز یزد66836686تهرانمراقبت و زیبایی