نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/3/7

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1آرنا36240290یزدمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه
2ستاره شب37222484یزدمراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه
3مطهر37227795یزدمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه
4تينا03517243309یزدصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
5جواهر36235665یزدصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
6ملیح38272279یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
7آتنا37256865یزدمراقبت و زیباییارایشگر موی زنانه
8آتوسا38225182یزدمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه
9حریر سبز38261904یزدصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
10ملیکا35255287یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
11آذین6238272یزدمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه
12آراد36201856یزدمراقبت و زیباییارایش وپیرایش زنانه
13آریاچهر36213298یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
14موژان طلایی35232554یزدمراقبت و زیباییارایشگر موی زنانه
15آفرينا38208184یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
16آلا35248200یزدمراقبت و زیباییارایشگر موی زنانه
17آیدا36214258یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
18افروز38268711یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
19افسانه35253122یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
20ریحان35219399یزدصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
21افسون38206863یزدمراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه
22مهرآرا36239649یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
23افق37226069یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
24افق طلایی38333997یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
25الماس35269950یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
26الماس شهر38283060یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
27مهرآفرین38244359یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
28الهه ناز36244467یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
29مهرانه35236108یزدمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه
30بانو38225789یزدمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه