نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/2/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1آلا35248200یزدمراقبت و زیبایی
2آیدا36214258یزدمراقبت و زیبایی
3افروز38268711یزدمراقبت و زیبایی
4افسانه35230313یزدمراقبت و زیبایی
5ریحان35219399شاهدیهصنايع پوشاك
6افسون38206863یزدمراقبت و زیبایی
7مهرآرا36239649یزدمراقبت و زیبایی
8آترین37258063یزدمراقبت و زیبایی
9افق طلایی38333997یزدمراقبت و زیبایی
10الماس شهر38283060یزدمراقبت و زیبایی
11مهرآفرین38244359یزدمراقبت و زیبایی
12الهه ناز36244467یزدمراقبت و زیبایی
13مهرانه35236108یزدمراقبت و زیبایی
14بانو38225789حمیدیامراقبت و زیبایی
15مهلا36284015یزدمراقبت و زیبایی
16بانوی گلها35235397یزدمراقبت و زیبایی
17برلیان35250688یزدمراقبت و زیبایی
18مهیا36254614یزدمراقبت و زیبایی
19شاه پسند38330219یزدمراقبت و زیبایی
20بهناز یزد66836686تهرانمراقبت و زیبایی
21بهنگار36208036یزدمراقبت و زیبایی
22زمرد6236585یزدصنايع پوشاك
23میخک طلایی38244599یزدمراقبت و زیبایی
24مینا35215186شاهدیهمراقبت و زیبایی
25نازخاتون35247192یزدمراقبت و زیبایی
26نازرخ38219791یزدمراقبت و زیبایی
27زیبا35251881یزدصنايع پوشاك
28نازیلا36290331یزدمراقبت و زیبایی
29زینبیه36222907یزدصنايع پوشاك
30ناوک38233191حمیدیامراقبت و زیبایی