نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1الینا38343052یزدمراقبت و زیبایی
2خبره دست38261904یزدصنايع پوشاك
3ویرا38209894یزدفناوری اطلاعات
4مژده زیبایی36248168یزدمراقبت و زیبایی
5خانه هنر بانو36291359یزدصنایع دستی (بافت)
6فرزانگان38211146یزدفناوری اطلاعات
7ماهدخت35225982یزدمراقبت و زیبایی
8آنیتا38230323یزدمراقبت و زیبایی
9ماهوت36248653یزدصنايع پوشاك
10سفید طلائی32472644بهابادمراقبت و زیبایی
11هیوا36243743یزدصنايع پوشاك
12میزان38304156یزدامور مالی و بازرگانی
13پرستوی مهاجر36264324یزدگردشگری