نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/24

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اباصالح المهدي34461881اصفهانصنايع پوشاك
2ابریشم 36245804اصفهانهنرهای تزئینی
3اتحاد35515968اصفهانصنايع پوشاك
4احرام2338381اصفهانصنايع پوشاك
5ادریس32603853اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
6نگارگل34340467اصفهانصنايع پوشاك
7ژيلا36807955بهارستانصنايع پوشاك
8عدالت خواه35816533اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
9نگرش35816130اصفهانفن­اوری اطلاعات
10نگین اصفهان37351287اصفهانامور مالی و بازرگانی
11نگين شهر36516465اصفهانمراقبت و زیبایی
12نگین مد32741236اصفهانصنايع پوشاك
13نگین هنر34453620اصفهانمراقبت و زیبایی
14عسل چشم34524324اصفهانمراقبت و زیبایی
15ساحارا34366195اصفهانصنايع پوشاك
16نمونه35814068اصفهانصنايع پوشاك
17عصر جدید32279421اصفهانصنايع پوشاك
18ساحل نو32311319اصفهانمراقبت و زیبایی
19عصر طلایی 34458208اصفهانمراقبت و زیبایی
20سادات34518719اصفهانصنايع پوشاك
21ساربان پایدار32651018اصفهانطلا و جواهرسازی
22نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
23نوسال32601763اصفهانصنايع پوشاك
24نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاك
25نوین سیستم36216703اصفهانفن­اوری اطلاعات
26ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیبایی
27نیشکر35679036اصفهانخدمات تغذيه اي
28نیک رو 34376004اصفهانمراقبت و زیبایی
29لاجورد34337865اصفهانصنايع پوشاك
30سامانه گستر کاوشگزان32672753اصفهانساختمان