نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اباصالح المهدي34461881اصفهانصنايع پوشاك
2ابریشم 36245804اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
3ادریس32603853اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
4نگارگلاصفهانهنرهای تجسمی
5نگرش35816130اصفهانفناوری اطلاعات
6نگین هنر34453620اصفهانمراقبت و زیبایی
7نمونه35814068اصفهانصنايع پوشاك
8عصر جدید32279421اصفهانصنايع پوشاك
9ساحل نو32311319اصفهانمراقبت و زیبایی
10عصر طلایی 34458208اصفهانمراقبت و زیبایی
11سادات34518719اصفهانصنايع پوشاك
12ساربان پایدار32651018اصفهانطلا و جواهرسازی
13نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
14نوسال32601763اصفهانصنايع پوشاك
15نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاك
16ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیبایی
17نیشکر35679036اصفهانخدمات تغذيه اي
18نیک رو 34376004اصفهانمراقبت و زیبایی
19لاجورد34420888اصفهانصنايع پوشاك
20سامانه گستر کاوشگزان32672753اصفهانساختمان
21نیک سان36243688اصفهانصنايع پوشاك
22نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
23لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت و زیبایی
24سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
25لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
26نيكان32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
27نیکبخت34723830اصفهانصنايع پوشاك
28جویندگان هنر35262976اصفهانصنايع پوشاك
29نیکرخ32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
30نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیبایی