نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اباصالح المهدي34461881اصفهانصنايع پوشاك
2ابریشم 36245804اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
3ادریس32603853اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
4نگارگل32408908اصفهانهنرهای تجسمی
5عدالت خواهاصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
6نگرش35816130اصفهانفناوری اطلاعات
7نگین هنر34453620اصفهانمراقبت و زیبایی
8نمونه35814068اصفهانصنايع پوشاك
9عصر جدید32279421اصفهانصنايع پوشاك
10ساحل نو32311319اصفهانمراقبت و زیبایی
11عصر طلایی 34458208اصفهانمراقبت و زیبایی
12سادات34518719اصفهانصنايع پوشاك
13ساربان پایدار32651018اصفهانطلا و جواهرسازی
14نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
15نوسال32601763اصفهانصنايع پوشاك
16نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاك
17ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیبایی
18نیشکر35679036اصفهانخدمات تغذيه اي
19نیک رو 34376004اصفهانمراقبت و زیبایی
20لاجورد34420888اصفهانصنايع پوشاك
21سامانه گستر کاوشگزان32672753اصفهانساختمان
22نیک سان36243688اصفهانصنايع پوشاك
23نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
24لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت و زیبایی
25سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
26لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
27نيكان32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
28نیکبخت34723830اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
29جویندگان هنر35262976اصفهانصنايع پوشاك
30نیکرخ32615372اصفهانمراقبت و زیبایی