نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اباصالح المهدي34461881اصفهانصنايع پوشاك
2ابریشم 36245804اصفهانهنرهای تزئینی
3ادریس32603853اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
4نگرش35816130اصفهانفن­اوری اطلاعات
5نگین هنر34453620اصفهانمراقبت و زیبایی
6نمونه35814068اصفهانصنايع پوشاك
7عصر جدید32279421اصفهانصنايع پوشاك
8ساحل نو32311319اصفهانمراقبت و زیبایی
9عصر طلایی 34458208اصفهانمراقبت و زیبایی
10سادات34518719اصفهانصنايع پوشاك
11ساربان پایدار32651018اصفهانطلا و جواهرسازی
12نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
13نوسال32601763اصفهانصنايع پوشاك
14نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاك
15ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیبایی
16نیشکر35679036اصفهانخدمات تغذيه اي
17نیک رو 34376004اصفهانمراقبت و زیبایی
18لاجورد34420888اصفهانصنايع پوشاك
19سامانه گستر کاوشگزان32672753اصفهانساختمان
20نیک سان36243688اصفهانصنايع پوشاك
21نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
22لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت و زیبایی
23سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
24لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
25نيكان32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
26نيكبخت34723830اصفهانصنايع پوشاك
27جویندگان هنر35262976اصفهانصنايع پوشاك
28نیکرخ32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
29نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیبایی
30نیلوفر صحرا37741183اصفهانخدمات تغذيه اي