نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اداری03622730705آران و بیدگل
2بانوی پارسی 34529558اصفهانمراقبت و زیبایی
3ملل فرداي سپاهان 36681525بهارستانصنايع پوشاك
4زرین دوخت36270527اصفهانصنايع پوشاك
5تاک45225000شاهین شهرصنايع پوشاك
6اباصالح المهدی34711081اصفهانخدمات تغذيه اي
7ابریشم 36245804اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
8ادریس32603853اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
9نگارگل32408908اصفهانهنرهای تجسمی
10شیوا36281481اصفهانمراقبت و زیبایی
11ژیلا36819059بهارستانصنايع پوشاك
12عدالت خواهاصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
13نگرش35816130اصفهانفناوری اطلاعات
14نگین هنر34453620اصفهانمراقبت و زیبایی
15ساحارااصفهانصنايع پوشاك
16نمونه35814068اصفهانصنايع پوشاك
17عصر جدید32279421اصفهان
18ساحل نو32311319اصفهانمراقبت و زیبایی
19عصر طلایی 34458208اصفهانمراقبت و زیبایی
20سادات34518719اصفهانصنايع پوشاك
21ساربان پایدار32651018اصفهانصنايع دستي(چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شيشه‘چرم)
22نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
23نوسال32601763اصفهانصنايع پوشاك
24نوشین03117788659اصفهان
25نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاك
26نهادینه دوختاصفهان
27نیایشاصفهان
28ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیبایی
29نیشکر32678590اصفهانخدمات تغذيه اي
30نیک آییناصفهان