نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/27

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1نگين شهر36516465اصفهانمراقبت و زیبایی
2نگین مد32741236اصفهانصنايع پوشاك
3نگین هنر34453620اصفهانمراقبت و زیبایی
4عسل چشم34524324اصفهانمراقبت و زیبایی
5ساحارا34366195اصفهانصنايع پوشاك
6نمونه35814068اصفهانصنايع پوشاك
7عصر جدید32279421اصفهانصنايع پوشاك
8ساحل نو32311319اصفهانمراقبت و زیبایی
9عصر طلایی 34458208اصفهانمراقبت و زیبایی
10سادات34518719اصفهانصنايع پوشاك
11ساربان پایدار32651018اصفهانطلا و جواهرسازی
12نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
13نوسال32601763اصفهانصنايع پوشاك
14نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاك
15نوین سیستم36216703اصفهانفن­اوری اطلاعات
16ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیبایی
17نیشکر35679036اصفهانخدمات تغذيه اي
18نیک رو 34376004اصفهانمراقبت و زیبایی
19لاجورد 34420888اصفهانصنايع پوشاك
20سامانه گستر کاوشگزان32672753اصفهانساختمان
21نيك سان36243688اصفهانصنايع پوشاك
22نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
23لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت و زیبایی
24سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
25لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
26نيكان32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
27نيكبخت34723830اصفهانصنايع پوشاك
28جویندگان هنر1222222222اصفهانصنايع پوشاك
29نیکرخ32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
30نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیبایی