نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/29

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1کاشان مبین55331433کاشانفن­اوری اطلاعات
2سرو سازه34448542اصفهانصنایع چوب
3هنر آریایی53502223شهرضاخدمات تغذيه اي
4دا36643527اصفهانصنایع غذایی
5پیام دانش کویر 09133620950کاشانمکانیک
6عروس شهر42284012نجف آبادمراقبت و زیبایی
7دلسا57421537گلپایگانصنایع دستی (بافت)
8هنرپایپوش09132707135اصفهانصنايع دستي(چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شيشه‘چرم)
9نوین خودرو03134483414اصفهانصنايع خودرو
10صبح دانش53661129سمیرمفن­اوری اطلاعات
11افق کاوان 37884291اصفهانخدمات آموزشی
12آوین مهر57723917چادگانمراقبت و زیبایی
13ده سرخ 52580640زیباشهرفن­اوری اطلاعات
14حکمت - شعبه52627424فولادشهربهداشت و ایمنی
15خوشه گندم09137723881فولادشهرخدمات تغذيه اي
16قصرِِ هنر42251619نجف آبادصنايع پوشاك
17سخن گویا5320702شاهین شهراموراداری
18شتاب-شعبه54721299آران و بیدگلصنايع خودرو
19سیما آرا53664646کمهمراقبت و زیبایی
20فنی مکانیک اصفهان3155383اصفهانصنايع خودرو
21تجهیز گران پزشکی ایرانیان32680934اصفهانالکترونیک
22گام سوم53546166شهرضامعماری
23حامیان توسعه36683663اصفهانمدیریت صنایع
24طاهری55331319کاشانصنايع پوشاك
25هنرسرا55401670آران و بیدگلصنایع دستی (بافت)
26سام آرام53668662سمیرمصنایع دستی (بافت)