نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1ساربان پایدار32651018اصفهانطلا و جواهرسازیمدل ساز فلزات قیمتی *
2نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)هویه کار پارچه درجه 1
3نوسال32601763اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2
4نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاكکاپشن دوز (کار و دانش)
5نوین سیستم36216703اصفهانفن­اوری اطلاعاتبرنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی *
6ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
7نیشکر35679036اصفهانصنایع غذاییاشپز درجه 1
8نیک رو 34376004اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه
9لاجورد34337865اصفهانصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
10سامانه گستر کاوشگران32672753اصفهانساختمانکارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم­افزار ARC GISدر ساختمان
11نيك سان36243688اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
12نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
13لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت و زیباییارایشگر موی زنانه *
14سامه32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)پته دوز(فطه دوزی یا سلسله دوزی)
15لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه *
16نيكان32615372اصفهانمراقبت و زیباییآرایش و پیرایش زنانه
17نيكبخت34723830اصفهانصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
18جویندگان هنر1222222222اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
19نیکرخ32615372اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه *
20نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
21نيلوفر صحرا7779572اصفهانخدمات آموزشیمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده *
22سایا33343776اصفهانصنايع پوشاكکاپشن دوز (کار و دانش)
23نيمرخ37773418اصفهانمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
24عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه
25جيران7386588کیشمراقبت و زیباییارایشگر موی زنانه *
26چشمان سیاه 34512391اصفهانمراقبت و زیباییارایش و پیرایش زنانه
27واژه 37774506اصفهانبهداشت و ایمنیبکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)
28چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
29سایه36813107بهارستانمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
30چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2