نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/27

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1ساربان پایدار32651018اصفهانطلا و جواهرسازی
2نوژان35281981اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
3نوسال32601763اصفهانصنايع پوشاك
4نوین دوخت09139001924اصفهانصنايع پوشاك
5نوین سیستم36216703اصفهانفن­اوری اطلاعات
6ساقدوش35680872اصفهانمراقبت و زیبایی
7نیشکر35679036اصفهانخدمات تغذيه اي
8نیک رو 34376004اصفهانمراقبت و زیبایی
9لاجورد 34420888اصفهانصنايع پوشاك
10سامانه گستر کاوشگزان32672753اصفهانساختمان
11نيك سان36243688اصفهانصنايع پوشاك
12نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
13لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت و زیبایی
14سامه 32316906اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
15لاوین 32661221اصفهانمراقبت و زیبایی
16نيكان32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
17نيكبخت34723830اصفهانصنايع پوشاك
18جویندگان هنر1222222222اصفهانصنايع پوشاك
19نیکرخ32615372اصفهانمراقبت و زیبایی
20نیلگون 32352709اصفهانمراقبت و زیبایی
21نيلوفر صحرا37741183اصفهانخدمات آموزشی
22سایا33343776اصفهانصنايع پوشاك
23نيمرخ37773418اصفهانمراقبت و زیبایی
24عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیبایی
25جيران7386588کیشمراقبت و زیبایی
26چشمان سیاه 34512391اصفهانمراقبت و زیبایی
27واژه 37774506اصفهانبهداشت و ایمنی
28چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیبایی
29سایه36813107بهارستانمراقبت و زیبایی
30چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاك