نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/12/2

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1نيك سان36257258اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
2نیک ناز37850946اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
3لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت زیباییارایشگر موی زنانه *
4سامه229489اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)پته دوز (فطه دوز یا سلسله دوزی)
5لاوین 32661221اصفهانمراقبت زیباییپیرایشگر موی زنانه *
6نيكان32615372اصفهانمراقبت زیباییارایش وپیرایش زنانه
7نيكبخت34723830اصفهانصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
8نیکرخ32615372اصفهانمراقبت زیبایی ارایشگر ناخن *
9نیلگون 32352709اصفهانمراقبت زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
10نيلوفر صحرا7779572اصفهانخدمات آموزشیمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده *
11سایا33343776اصفهانصنايع پوشاكکاپشن دوز (کار و دانش)
12نيمرخ37773418اصفهانمراقبت زیباییپیرایشگر موی زنانه
13عقیق نو32259373اصفهانمراقبت زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
14جيران7386588کیشمراقبت زیباییارایشگر موی زنانه *
15چشمان سیاه 34512391اصفهانمراقبت زیباییارایش و پیرایش زنانه
16واژه 37774506اصفهانامور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)
17چشمک32665103اصفهانمراقبت زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
18سایه36813107بهارستانمراقبت زیباییارایش و پیرایش زنانه
19چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2
20وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)
21علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانیحسابدار حقوق و دستمزد *
22لیا36616973اصفهانمراقبت زیباییپیرایشگر موی زنانه
23ولتا3386959اصفهانبرقبرقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)
24چهره آرا32608262اصفهانمراقبت زیباییارایشگر ناخن
25وليعصر7781995اصفهانصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
26چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت زیباییپیرایشگر موی زنانه
27چهره ها36289155اصفهانمراقبت زیباییچهره پردازی کودک
28ونوس نو33333333اصفهانمراقبت زیباییارایشگر ناخن
29چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمینقاش درجه 2
30وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکتهای مردمی: (021)66941250
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524