نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/7/28

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشی
                               #نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
                               1لاجورد34337865اصفهانصنايع پوشاك
                               2سامانه گستر کاوشگران32672753اصفهانعمران
                               3نيك سان36257258اصفهانصنايع پوشاك
                               4نيك ناز37850946اصفهانصنايع پوشاك
                               5لاله اصفهان32289605اصفهانمراقبت زیبایی
                               6سامه229489اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
                               7لاوین 32661221اصفهانمراقبت زیبایی
                               8نيكان32615372اصفهانمراقبت زیبایی
                               9نيكبخت34723830اصفهانصنايع پوشاك
                               10نیکرخ32615372اصفهانمراقبت زیبایی
                               11نیلگون 32352709اصفهانمراقبت زیبایی
                               12نيلوفر صحرا7779572اصفهانخدمات آموزشی
                               13سایا33343776اصفهانصنايع پوشاك
                               14نيمرخ37773418اصفهانمراقبت زیبایی
                               15عقیق نو32259373اصفهانمراقبت زیبایی
                               16جيران7386588کیشمراقبت زیبایی
                               17چشمان سیاه 34512391اصفهانمراقبت زیبایی
                               18واژه 37774506اصفهانفن­اوری اطلاعات
                               19چشمك32680934اصفهانمراقبت زیبایی
                               20سایه36813107بهارستانمراقبت زیبایی
                               21چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاك
                               22وحيد36258174اصفهانفن­اوری اطلاعات
                               23علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانی
                               24لیا36616973اصفهانمراقبت زیبایی
                               25ولتا33386959اصفهانبرق
                               26چهره آرا32608262اصفهانمراقبت زیبایی
                               27وليعصر7781995اصفهانصنايع پوشاك
                               28چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت زیبایی
                               29چهره ها36289155اصفهانمراقبت زیبایی
                               30چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی
                                


                               حق نشر
                               تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
                               طراحی و تولید:
                               دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

                               توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
                               Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

                               تماس باما
                               ایمیل: support@portaltvto.com

                               موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی ۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵
                               پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
                               نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524