نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/7/30

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشی
                               #نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
                               1نیلگون 32352709اصفهانمراقبت زیبایی
                               2نيلوفر صحرا7779572اصفهانخدمات آموزشی
                               3سایا33343776اصفهانصنايع پوشاك
                               4نيمرخ37773418اصفهانمراقبت زیبایی
                               5عقیق نو32259373اصفهانمراقبت زیبایی
                               6جيران7386588کیشمراقبت زیبایی
                               7چشمان سیاه 34512391اصفهانمراقبت زیبایی
                               8واژه 37774506اصفهانفن­اوری اطلاعات
                               9چشمك32680934اصفهانمراقبت زیبایی
                               10سایه36813107بهارستانمراقبت زیبایی
                               11چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاك
                               12وحيد36258174اصفهانفن­اوری اطلاعات
                               13علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانی
                               14لیا36616973اصفهانمراقبت زیبایی
                               15ولتا33386959اصفهانبرق
                               16چهره آرا32608262اصفهانمراقبت زیبایی
                               17وليعصر7781995اصفهانصنايع پوشاك
                               18چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت زیبایی
                               19چهره ها36289155اصفهانمراقبت زیبایی
                               20چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی
                               21وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاك
                               22هامون33363220اصفهانمراقبت زیبایی
                               23غزل نمونه35568450اصفهانصنايع پوشاك
                               24هاوین32208713اصفهانمراقبت زیبایی
                               25مانا09131887270اصفهانصنايع پوشاك
                               26غنچه32367390اصفهانصنايع پوشاك
                               27هدیه03117809875اصفهانمراقبت زیبایی
                               28حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهانصنايع پوشاك
                               29حقیقت نژاد37712157اصفهانصنايع پوشاك
                               30هما36703125اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
                                


                               حق نشر
                               تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
                               طراحی و تولید:
                               دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

                               توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
                               Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

                               تماس باما
                               ایمیل: support@portaltvto.com

                               موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی ۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵
                               پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
                               نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524