نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/5/31

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1نیکرخ32615372اصفهانمراقبت زیبایی
2نیلگون 32352709اصفهانمراقبت زیبایی
3نيلوفر صحرا7779572اصفهانخدمات آموزشی
4سایا33343776اصفهانصنايع پوشاك
5نيمرخ37773418اصفهانمراقبت زیبایی
6عقیق نو32259373اصفهانمراقبت زیبایی
7جيران7386588کیشمراقبت زیبایی
8چشمان سیاه 34512391اصفهانمراقبت زیبایی
9واژه 37774506اصفهانفن­اوری اطلاعات
10چشمك32680934اصفهانمراقبت زیبایی
11سایه36813107بهارستانمراقبت زیبایی
12چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاك
13وحيد36258174اصفهانفن­اوری اطلاعات
14علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانی
15لیا36616973اصفهانمراقبت زیبایی
16ولتا33386959اصفهانبرق
17چهره آرا32608262اصفهانمراقبت زیبایی
18وليعصر7781995اصفهانصنايع پوشاك
19چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت زیبایی
20چهره ها36289155اصفهانمراقبت زیبایی
21چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی
22وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاك
23هامون33363220اصفهانمراقبت زیبایی
24غزل نمونه35568450اصفهانصنايع پوشاك
25هاوین32208713اصفهانمراقبت زیبایی
26مانا09131887270اصفهانصنايع پوشاك
27غنچه32367390اصفهانصنايع پوشاك
28هدیه03117809875اصفهانمراقبت زیبایی
29حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهانصنايع پوشاك
30حقیقت نژاد37712157اصفهانصنايع پوشاك
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی 1263-64-65
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583510
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524