نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1نيلوفر صحرا7779572اصفهانخدمات آموزشیمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده *
2سایا33343776اصفهانصنايع پوشاكکاپشن دوز (کار و دانش)
3نيمرخ37773418اصفهانمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
4عقیق نو32259373اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه
5جيران7386588کیشمراقبت و زیباییارایشگر موی زنانه *
6چشمان سیاه 34512391اصفهانمراقبت و زیباییارایش و پیرایش زنانه
7واژه 37774506اصفهانبهداشت و ایمنیبکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)
8چشمک32665103اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
9سایه36813107بهارستانمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
10چشمه هنر32261057اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2
11وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)
12علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانیحسابدار حقوق و دستمزد *
13لیا36616973اصفهانمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
14ولتا3386959اصفهانبرقبرقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)
15چهره آرا32608262اصفهانمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
16وليعصر7781995اصفهانصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
17چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت و زیباییکلاه گیس باف با موی طبیعی زنانه *
18چهره ها36289155اصفهانمراقبت و زیباییکلاه گیس باف با موی طبيعي (زنانه )
19ونوس نو36619380اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
20چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی نقاش سیاه قلم
21وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
22هامون33363220اصفهانمراقبت و زیباییارایش و پیرایش زنانه
23غزل نمونه35568450اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه
24هاوین32208713اصفهانمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
25مانا09131887270اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
26غنچه32367390اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز ساده زنانه(گروه الف)
27هدیه03117809875اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه
28حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهانصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
29حقیقت نژاد37712157اصفهانصنايع پوشاكخیاط لباس زیر زنانه (کار و دانش)
30هما36703125اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)قیطان دوز