نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/4/8

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه های آموزشیجزئیات
1نیکرخ32615372اصفهان
2نيلگون37713154اصفهان
3نيلوفر صحرا7779572اصفهان
4سایا33343776اصفهان
5نيمرخ37773418اصفهان
6عقيق نو32259373اصفهان
7جيران7386588کیش
8چشمان سیاه 34512391اصفهان
9واژه 37774506اصفهان
10چشمك32680934اصفهان
11سایه36813107بهارستان
12چشمه هنر32261057اصفهان
13وحيد36258174اصفهان
14علميران سپاهان32262914اصفهان
15لیا36616973اصفهان
16ولتا33386959اصفهان
17چهره آرا35246652اصفهان
18وليعصر7781995اصفهان
19چهره پردازان3329050اصفهان
20چهره ها36289155اصفهان
21چهلستون32212711اصفهان
22وهاب35512488اصفهان
23هامون33363220اصفهان
24غزل نمونه35568450اصفهان
25هاوين32208713اصفهان
26مانا09131887270اصفهان
27غنچه32367390اصفهان
28هدیه03117809875اصفهان
29حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهان
30حقیقت نژاد37712157اصفهان
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی 1263-64-65
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583510
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524
دفتر راهبری اجرای آموزش (کلیه دوره های دولتی): (021)66941250 - داخلی 1492