نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/5/28

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانی
2علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانی
3لیا36616973اصفهانمراقبت و زیبایی
4ولتا3386959اصفهانبرق
5چهره آرا32608262اصفهانمراقبت و زیبایی
6وليعصر7781995اصفهانصنايع پوشاك
7چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت و زیبایی
8چهره ها36289155اصفهانمراقبت و زیبایی
9ونوس نو36619380اصفهانمراقبت و زیبایی
10چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی
11وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاك
12هامون33363220اصفهانمراقبت و زیبایی
13غزل نمونه35568450اصفهانصنايع پوشاك
14هاوین32208713اصفهانمراقبت و زیبایی
15مانا09131887270اصفهانصنايع پوشاك
16غنچه32367390اصفهانصنايع پوشاك
17هدیه03117809875اصفهانمراقبت و زیبایی
18حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهانصنايع پوشاك
19حقیقت نژاد37712157اصفهانصنايع پوشاك
20هما36703125اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
21همایون نو32204919اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
22همگام صنعت6618178اصفهانبرق
23سبزه ناز37807811اصفهانمراقبت و زیبایی
24غنچه گل5578754اصفهانمراقبت و زیبایی
25غنچه ناز36815015بهارستانمراقبت و زیبایی
26هنر آرا4513648اصفهانصنايع پوشاك
27ماه36623249اصفهانخدمات تغذيه اي
28هنرپژوه34470007اصفهانصنايع پوشاك
29سپاهان تکنیک34358151اصفهانفن­اوری اطلاعات
30هنرجو33801813اصفهانجوشکاری و بازرسی جوش