نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشینام حرفهجزئیات
1وحيد36258174اصفهانامور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)
2علمیران سپاهان32262914اصفهانامور مالی و بازرگانیحسابدار حقوق و دستمزد *
3لیا36616973اصفهانمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
4ولتا3386959اصفهانبرقبرقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)
5چهره آرا32608262اصفهانمراقبت و زیباییکار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
6وليعصر7781995اصفهانصنايع پوشاكبچه گانه و دخترانه دوز *
7چهره پردازان3329050اصفهانمراقبت و زیباییکلاه گیس باف با موی طبیعی زنانه *
8چهره ها36289155اصفهانمراقبت و زیباییکلاه گیس باف با موی طبيعي (زنانه )
9ونوس نو36619380اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر ابرو و صورت زنانه *
10چهلستون32212711اصفهانهنرهای تجسمی نقاش سیاه قلم
11وهاب 35512488اصفهانصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
12هامون33363220اصفهانمراقبت و زیباییارایش و پیرایش زنانه
13غزل نمونه35568450اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه
14هاوین32208713اصفهانمراقبت و زیباییمتعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *
15مانا09131887270اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
16غنچه32367390اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز ساده زنانه(گروه الف)
17هدیه03117809875اصفهانمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه
18حضرت فاطمه زهرا35229469اصفهانصنايع پوشاكالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)
19حقیقت نژاد37712157اصفهانصنايع پوشاكخیاط لباس زیر زنانه (کار و دانش)
20هما36703125اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)قیطان دوز
21همایون نو32204919اصفهانصنایع دستی (دوختهای سنتی)گلدوز ماشینی (کار و دانش)
22همگام صنعت6618178اصفهانبرقبرقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)
23سبزه ناز37807811اصفهانمراقبت و زیباییآرايشگر ناخن
24غنچه گل5578754اصفهانمراقبت و زیباییارایش و پیرایش زنانه
25غنچه ناز36815015بهارستانمراقبت و زیباییپیرایشگر موی زنانه
26هنر آرا4513648اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
27ماه36623249اصفهانصنایع غذاییاشپز سنتی (کار و دانش)
28هنرپژوه34470007اصفهانصنايع پوشاكنازک دوز زنانه درجه 2*
29سپاهان تکنیک34358151اصفهانفن­اوری اطلاعاتاتوماسیون اداری درجه 2
30هنرجو33801813اصفهانجوشکاری و بازرسی جوشجوشکار گاز درجه 2 *