نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1گل دخت56123173اسلامشهر
2ماه لیلی22202644تهرانمراقبت و زیبایی
3الیا02425271686شهریارفناوری اطلاعات
4زرین کمند09125411949تهرانمراقبت و زیبایی
5سخایی 44518374تهرانمراقبت و زیبایی
6آموزشگاه پامچال04244226008شهریار
7شهرزاد- خواهران4230286اسلامشهرصنایع دستی (دوختهای سنتی)
8سپیده26451908تهران
9سرای عروس نوین76509742رودهنمراقبت و زیبایی
10تندیس33174719تهرانصنايع پوشاك
11سیمای یاسمن44447247تهرانمراقبت و زیبایی
12لیان09391716221تهرانمراقبت و زیبایی
13ساره شهریار 65253796شهریارصنايع پوشاك
14شاهمیری65247316شهریارصنایع دستی (دوختهای سنتی)
15اسکیپاد 65220613شهریارفناوری اطلاعات
16پیام سیستم65253677اندیشهفناوری اطلاعات
17قائم شهریار65225370شهریار
18فنی شهریار65284930اندیشهامور مالی و بازرگانی
19فنی کمالی65223489شهریارامور مالی و بازرگانی
20ایراندخت شهریار65221793شهریارمراقبت و زیبایی
21یلدا65244960شهریارمراقبت و زیبایی
22هنر شهر یار65228100شهریارمراقبت و زیبایی
23پرستوی شهریار65225680شهریارمراقبت و زیبایی
24'گلچین شهریار65224340شهریارمراقبت و زیبایی
25رامتین02623221257شهریار
26صدن65224219اندیشهمراقبت و زیبایی
27کبیری شهریار65228331شهریارفناوری اطلاعات
28آتيه شهریار65270039شهریارفناوری اطلاعات
29پیشرو رایانه شهریار65266959شهریارامور مالی و بازرگانی
30ستاره طلایی شهریار65256207شهریارصنايع پوشاك